İletişim Becerileri Laboratuvarı


T.C.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

İLETİŞİM LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARI

 

  1. Laboratuvara zamanında gelinmelidir.
  2. Laboratuvarlarda beyaz önlük giyilmelidir.
  3. Laboratuvar uygulaması için gerekli ön hazırlıklar yapılarak gelinmelidir.
  4. Laboratuvarda öğretim elemanlarının yönlendirmelerine uyulmalıdır.
  5. Laboratuvar etkinliklerinde kullanılan araç-gereçlerin kullanımı konusunda dikkatli ve titiz olunmalıdır.
  6. İletişim laboratuvarında tüm öğrenciler etkinliklere ve egzersizlere katılmalıdır.
  7. Öğrenci iletişim laboratuvarında geri bildirim alma-verme için açık olmalıdır.
  8. Kaba, saldırgan, kibirli veya yargılayıcı olarak algılanabilecek herhangi bir dil veya üslup kullanmaktan kaçınılmalı ve iletişim sürdürülmelidir.
  9. Etkinliklerde yer alan gerçek vaka ile ilgili tartışmaların gizliliği ilkesine uyulmalıdır.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast