Başarılarımız


TÜBİTAK Projeleri (2019-2024)

2023

Proje Adı Proje Kodu Süresi Ulusal /

Uluslararası

Proje Bedeli Proje Yürütücüleri
Sıçanlarda 5FU ile oluşturulan intestinal mukozitte incir çekirdeği yağının koruyucu etkisinin değerlendirilmesi TSA-2022- 2565 Bitti Mart 2023 DEÜ BAP

Ulusal

28.829,17 TL Dr.Öğretim Üyesi Nurten ALAN
İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması Modeline Göre Yetişkin ve Pediatrik Hastalar için Düşme Riski Değerlendirme Araçlarının Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi  

TÜBİTAK

1002

321S048

 

Bitti Eylül 2023

 

Ulusal

 

19.100,00 TL

 

Prof. Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER

Sağlık Kampüsü Son Sınıf Öğrencilerinde Yaşlı Simülasyon Uygulamasının Yaşlılara Yönelik Tutum ve Empatik Yaklaşım Becerileri Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma TÜBİTAK “1002-B 222s807 Bitti

Ağustos 2023

Ulusal  

44.750,00 TL

Doç.Dr. Burcu AKPINAR SÖYLEMEZ
Sağlık Kampüsü Son Sınıf Öğrencilerinde Yaşlı Simülasyon Uygulamasının Yaşlılara Yönelik Tutum ve Empatik Yaklaşım Becerileri Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma  

TSA-2021- 2602

 

Bitti

Mayıs 2023

 

DEÜ BAP

Ulusal

 

142.331,60 TL

 

Doç.Dr. Burcu AKPINAR SÖYLEMEZ

Dijital Hastane TÜBİTAK 1512 BİGG Bitti Eylül 2023 Ulusal 199.839,00 TL Araş. Gör. Taner ONAY
Polikistik Over Sendromlu Obez Kadınlarda Diyet ve Diyet ve Egzersiz Kombinasyonu Girişimlerinin İncelenmesine Yönelik Yeni Bir Yaklaşım TKB-2022- 2637 26 Ay

(Devam ediyor)

DEÜ BAP

Ulusal

49.383,94 TL Dr.Öğretim Üyesi Hülya ÖZBERK
Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Algıları ve Kariyer Karar Verme Yetkinlikler TÜBİTAK

2209A

Eylül 2023

Eylül 2024

Ulusal 3.600,00 TL Prof.Dr. Gülendam KARADAĞ
6-12 Yaş Arası Çocuklarda Kan Alma Girişimi Sırasında Aktif ve Pasif Sanal Gerçeklik Distraksiyonunun İşlemle İlişkili Duygusal Görünüm, Ağrı, Korku ve Anksiyeteye Etkisi TÜBİTAK

2209A

Eylül 2023

Mayıs 2024

 

Ulusal

 

6.000,00 TL

Doç.Dr. Gülçin ÖZALP GERÇEKER
ChatGPT ve Diğer Yapay Zeka Teknolojilerinin Hemşirelik Eğitiminde Kullanımı – Öğrenci Perspektifi TÜBİTAK

2209A

Eylül 2023

Eylül 2024

Ulusal 5.800,00 TL Araş.Gör. Taner ONAY
Hemşirelik Terimleri Bulmaca Setinin Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Saptanması TÜBİTAK

2209A

Eylül 2023

Eylül 2024

Ulusal 6.000,00 TL Araş.Gör. Taner ONAY
Ekran Tabanlı Yoğun Bakım,Sanal Hasta Similatörörü ve Eğitim Modüllerinin Geliştirilmesi TÜBİTAK

1507

Kasım 2023

Mayıs 2025

Ulusal 789.927,00 TL Araş.Gör. Taner ONAY
Friedman Yaşam Dengesi Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması; Geçerlik ve Güvenirlik çalışması TÜBİTAK

2209A

Eylül 2023

Eylül 2024

Ulusal 1.864,00 TL Dr.Öğretim Üyesi Gülsüm Zekiye

TUNCER

Pediatrik Diyabet Yönetimi İçin Geliştirilmiş Mobil Uygulama Robotunun, Çocukların Yaşam Kalitesi, Diyabet Öz- Yönetimi Ve Fizyolojik Parametreleri Üzerine Etkisi  

TÜBİTAK

1002

 

Nisan 2023

Nisan 2024

 

Ulusal

 

60.000,00 TL

 

Prof.Dr. Murat BEKTAŞ

Hipnofertilite Felsefesine ve Pender’in Sağlığı Geliştirme Modeline Dayalı Online Fertilite Hazırlık Sınıflarının ve Mobil Uygulama Desteğinin İnfertil Kadınların Fertilite Hazıroluşluğuna, Özyeterliliğine, Yaşam Tarzına ve Gebelik Sonuçlarına Etkisi  

TÜBİTAK

1002

Temmuz 2023

Temmuz 2024

 

Ulusal

 

60.000,00 TL

 

Prof.Dr. Merlinda ALUŞ TOKAT

Demanslı Bireylerin İnformal Bakım Verenlerine Uygulanan Giyilebilir Teknoloji Destekli Girişimin Bakım Veren Öz Yeterliliği ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi TÜBİTAK

1002

Eylül 2023

Eylül 2024

 

Ulusal

 

58.265,00 TL

Doç.Dr. Burcu AKPINAR SÖYLEMEZ
İnsülin Tedavisine Yeni Başlayan Tip 2 Diyabetli Bireyler İçin Çevrimiçi Diyabet Polikliniği Destek Programı TÜBİTAK

1002

Ekim 2023

Ekim 2024

Ulusal 60.000,00 TL Doç.Dr. Dilek BÜYÜKKYA BESEN
Böbrek nakli alıcılarında 5 Bulgu girişiminin ilaç uyumuna etkisinin incelenmesi. Randomize Kontrollü Çalışma TCD-2023- 3201 Ağustos 2023

Ağustos 2025

Ulusal 163.438,00 TL Doç.Dr.Yaprak SARIGÖL ORDİN

2022

Proje Adı Proje Kodu Süresi Ulusal /

Uluslararası

Proje Bedeli Proje Yürütücüleri
Böbrek Nakli Alıcılarında İlaç Uyumunu Arttırmak İçin Yeni Bir Girişim: Sistem

Değişimi Girişiminin Etkisinin İncelenmesi

 

218S720

15.09.2022

Bitti

TUBİTAK

1001

 

742.000 TL

 

Doç. Dr. Yaprak SARIGÖL ORDİN

Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Hastalarında Kapalı Intravenöz Kateter Sisteminin Kateter Girişim Başarısına, Kalış Süresine ve Komplikasyon Gelişimine Etkisi  

121S180

15.11.2022

Bitti

Ulusal (Tübitak Hızlı Destek)  

40.150,00 TL

Doç. Dr. Gülçin ÖZALP GERÇEKER
Hemşirelik Beceri Eğitiminde kullanılmak üzere, simüle eğitim materyali olarak flakon geliştirilmesi ve öğrencilerin ilaç hazırlama

eğitiminde etkinliğinin değerlendirilmesi

 

2019.KB. SAG.063

 

09.03.2022

Bitti

 

DEÜ BAP

 

23.629,50 TL

 

Öğr. Gör. Dr. Nurten ALAN

Pediyatri Hemşireliğinde Klinik Öncesi Güçlendirme Eğitimin Klinik Karar Verme,

Klinik Konfor ve Dersin Yeterliliğine Etkisi

 

2020/162

30.09.2022

Bitti

 

DEÜ BAP

 

49.961,20 TL

 

Öğr. Gör. Dr. İlknur BEKTAŞ

Özel Gereksinimli Kardeşe Sahip Bireylerin Kardeş İlişkileri Ölçeğinin

Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

E-13571271- 604.01.01-

00000145475

27.04.2022

Bitti

Maltepe Üniversitesi BAP 1.909,00 TL Arş.Gör.Tuğba ÖZDEMİR

Doç.Dr. Gülendam KARADAĞ

Prof. Dr. Murat BEKTAŞ

Sağlık Kampüsü Son Sınıf Öğrencilerinde Yaşlı Simülasyon Uygulamasının Yaşlılara Yönelik Tutum ve Empatik Yaklaşım Becerileri Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma  

TSA-2021- 2602

18 Ay

(Devam ediyor)

 

DEÜ BAP

 

142.331,60 TL

 

Doç.Dr. Burcu AKPINAR SÖYLEMEZ

Sağlık Kampüsü Son Sınıf Öğrencilerinde Yaşlı Simülasyon Uygulamasının Yaşlılara Yönelik Tutum ve Empatik Yaklaşım Becerileri Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma  

222s807

6 Ay (Devam ediyor) Ulusal (Tübitak “1002-B

Acil Destek Modülü”

 

44.750,00 TL

 

Doç.Dr. Burcu AKPINAR SÖYLEMEZ

Polikistik Over Sendromlu Obez Kadınlarda Diyet ve Diyet ve Egzersiz Kombinasyonu Girişimlerinin İncelenmesine Yönelik Yeni Bir Yaklaşım  

TKB-2022- 2637

26 Ay

(Devam ediyor)

 

DEÜ BAP

 

49.383,94 TL

 

Araş.Gör.Dr. Hülya ÖZBERK

Sıçanlarda 5FU ile oluşturulan intestinal mukozitte incir çekirdeği yağının koruyucu etkisinin değerlendirilmesi TSA-2022- 2565 12 Ay

(Devam ediyor)

 

DEÜ BAP

 

28.829,17 TL

 

Öğr.Gör.Dr. Nurten ALAN

 

Dijital Hastane

 

2210586

15 Ay

(Devam ediyor)

TÜBİTAK 1512 BİGG

(Ulusal)

 

199.839 TL

 

Araş. Gör. Taner ONAY

İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması Modeline Göre Yetişkin ve Pediatrik Hastalar için Düşme Riski Değerlendirme Araçlarının Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi  

 

321S048

 

12 Ay

(Devam ediyor)

 

TÜBİTAK

1002

 

 

19.100,00 TL

 

 

Prof. Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER

2020 

Proje Adı Proje Kodu Süresi Ulusal / Uluslararası Proje Bedeli Proje Yürütücüleri
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Akreditasyon Projesi 2018/KB. SAG 009  

36 Ay

 

Ulusal

 

40.000 TL

Prof.Dr.Şeyda SEREN İNTEPELER
Hizmet içi Eğitimlerde Kullanma Amaçlı Simülasyon Laboratuvarı Kurulması 2019.KB. SAG.001  

24 Ay

 

Ulusal

 

850.000 TL

Doç.Dr.Gülşah GÜROL ARSLAN
Bası Yarası Gelişimini Önlemede Çay Ağacı Yağı İle Zenginleştirilmiş Cilt

Nemlendiricisinin, Saf Gliserin İle Karşılaştırılması

 

2019.KB. SAG.023

 

36 Ay

 

Ulusal

 

42.056,26 TL

 

Dr. Nurten ALAN

Hemşirelik Beceri Eğitiminde Kullanılmak Üzere, Simüle Eğitim Materyali Olarak Flakon Geliştirilmesi ve Öğrencilerin İlaç Hazırlama Eğitiminde Etkinliğinin Değerlendirilmesi  

2019.KB. SAG.063

 

 

12 Ay

 

 

Ulusal

 

 

17.925 TL

 

Dr. Nurten ALAN

 

Ödüller

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast