Komiteler


DEÜ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ KOMİTE VE SORUMLU DEKAN YARDIMCILARI

2021-2022 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

 

Prof. Dr. Zekiye Çetinkaya Duman

 

Doç. Dr. Gülşah Gürol Arslan

A.1.     Personel işleri

A.2.     Bütçe

A.3.     Fakülte web sayfası

A.4.     Arşiv komitesi

A.5.     Lisansüstü Müfredat Eğitim Komitesi

A.6.     Hastane Eğitim Komitesi

A.7.     Uluslararası İlişkiler Komitesi

A.8.     Sosyal Komite

A.9.     Hemşirelik Fakültesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu

A.10.  Akreditasyon komitesi

A.11.  Hizmet-içi eğitim komitesi

A.12.  Sivil Savunma ve Risk Yönetimi Komitesi

A.13.  E-Dergi Komitesi

A.14.  Derneklerle (12 Mayıs Okul Temsilciliği THD, İÇHAGD vb. ) iletişim

A.15.  Yayın Komisyonu

A.16.  Stratejik Planlama

A.17.  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kalite Komisyonu

A.18.  Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokollerinin Geliştirilmesi Komisyonu

A.19.  Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

A.20.  DESEM Destek komitesi

A.21.  SBE Ödül Komisyonu

A.22.  Senato Üyeliği

A.23.  Üniversite Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü Temsilcisi

A.24.  Erasmus Koordinatörü

A.25.  SBE Uygulama Esasları Komisyonu

A.26.  SBE Orpheus Komisyon

A.27.  Evde Bakım Merkezi

 

B.1.         Öğrenci işleri

B.2.         Lisans Eğitim (Müfredat) Komitesi

B.3.         Lisans Eğitimi Uyumlandırma (İntibak) Komitesi

B.4.         Dokuz Eylül Üniversitesi Bologna Komisyonu

B.5.         Eğitim Programı El Kitabı Yenileme Komitesi

B.6.         Oryantasyon komitesi

B.7.         Kariyer günleri komitesi

B.8.         Mezuniyet Komitesi

B.9.         Burs Komitesi

B.10.      Öğrenci Toplulukları (Tiyatro- Müzik/Ritim, Spor)

B.11.      Fotoğrafçılık Kulübü

B.12.      Mezunları İzleme komitesi

B.13.      Ölçme ve Değerlendirme Komitesi

B.14.      Öğrenci spor etkinlikleri

B.15.      Sınav komitesi

B.16.      Hemşirelik öğrencileri ve personel ile yapılacak araştırmaları inceleme komisyonu

B.17.      Eğitim Programı Değerlendirme Komisyonu

B.18.      Uzaktan Eğitim Komisyonu

B.19.      Akreditasyon Öğrenci Komitesi

B.20.      Engelsiz Erişim Komitesi

B.21.      Bağımlılık komisyonu

B.22.      Rektörlük Engelli Bir. Koord.

B.23.      Farabi koordinatörlüğü

B.24.      THD Öğrenci Komisyonu

B.25.      Enstitü YÖKAK Komisyonu

 

 

 

Genel olarak komite ve komisyon görevleri 3 yılda bir değişmekte olup, aynı komite/komisyonda devam etmek isteyenlerin aynı komite/komisyonda devam edebilir. 

 

 

 

A.3-Fakülte WEB Sayfası Komitesi

Adı Soyadı
Doç. Dr. Dilek Büyükkaya Besen (Başkan)
Araş. Gör. Baran Gül (Rektörlük Web)

 

A.4- Arşiv Komitesi

Adı Soyadı
Doç. Dr. Dilek Büyükkaya Besen (Başkan)
Araş. Gör. Gülbahar Çelik
Araş.Gör. İsa Çelik
Araş.Gör. Figen Satkan

 

A.5- Lisansüstü Eğitim Komitesi

Adı Soyadı
Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler (Başkan)
Doç. Dr. Gülşah Gürol Arslan (Dekan Yard.)
Doç. Dr. Özlem Bilik
Prof. Dr. Zekiye Ç. Duman
Prof. Dr. Özlem Küçükgüçlü
Prof. Dr. Murat Bektaş
Prof. Dr. Dilek Özden
Doç. Dr. Meryem Öztürk Haney
Doç. Dr. Özlem Uğur
Doç. Dr. Merlinda Aluş Tokat
Mukaddes Akkeçeli (Fakülte Sekreteri)
Defne Demir

 

*Gerekli durumlarda ilgili kişiler davet edilecektir.

** Dekan, dekan yardımcısı, anabilim dalı başkanları, fakülte sekreteri ve sağlık bilimleri enstitüsü yazışmalarından sorumlu idari personelden oluşur.

 

A.6- Hastane Eğitim Komitesi

Adı Soyadı
Arş.Gör. Merve Aliye Akyol
Arş. Gör. Gülsüm Damlarkaya
Araş. Gör. Taner Onay

 

A.7-Uluslararası İlişkiler Komitesi

Adı Soyadı
Doç. Dr. Merlinda Aluş Tokat (Başkan)
Prof. Dr. Özlem Küçükgüçlü
Doç. Dr. Neslihan Günüşen
Doç. Dr. Meryem Öztürk
Doç. Dr. Burcu Akpınar Söylemez
Araş. Gör. Kübra Yasak
Araş.Gör. Figen Satkan

 

A.8-Sosyal Komite

Adı Soyadı
Doç. Dr. Ezgi Karadağ(Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Hande Yağcan
Araş.Gör. Arzu Akbaba
Araş.Gör. Baran Gül
Araş.Gör. Merve Dervişoğlu
Araş.Gör. İzlem Sözeri Eser
Araş.Gör. Abdurrahman Yakışır
Araş. Gör. Zahide Özdemir
Araş. Gör. Sevcan Fata
Araş.Gör. Manolya Parlas

 

A.9- DEÜ Hemşirelik Fakültesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu

Adı Soyadı
Prof. Dr. Zekiye Çetinkaya Duman
Prof. Dr. Murat Bektaş
Doç. Dr. Şeyda Özbıçakçı

 

A.10- Akreditasyon Komitesi

Adı Soyadı
Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler
Prof. Dr. Zekiye Çetinkaya Duman (Dekan Yard.)
Doç. Dr. Gülşah Gürol Arslan (Dekan Yard.)
Doç. Dr. Murat Bektaş (Başkan)
Doç. Dr. Ezgi Karadağ (Başkan Yrd.)
Araş. Gör. Özgü SERÇE (Sekreter)
Doç. Dr. Dilek Bilgiç
Doç. Dr. Gülçin Özalp Gerçeker
Doç. Dr. Havva A. Yürümezoğlu
Doç. Dr. Gülendam Karadağ
Öğr. Gör. Dr. Nurten Alan
Dr. Öğr. Üye Dilek Sezgin
Doç.Dr. Aylin Durmaz Edeer
Öğr. Gör. Dr. Fethiye Yelkin Alp
Araş. Gör. Zahide Özdemir
Araş. Gör. Buse Güler
Araş. Gör. Dr. Burcu Cengiz
Araş. Gör. Dr. Hülya Özberk
Araş. Gör. Bilgehan Özkaya
Araş. Gör. Yasemin Selekoğlu
Araş. Gör. Gizem Göktuna
Araş. Gör. Özgü Serçe
Araş. Gör.Fehmi Dirik
Araş. Gör. Gülbahar Çelik
Araş. Gör. Merve Dervişoğlu
Araş. Gör. Merve Erünal
Araş. Gör. İlkin Yılmaz
Araş. Gör. Buket Çelik
Araş. Gör. İzlem Sözeri

 

A.11- Hizmet-içi eğitim Komitesi

Adı Soyadı
Doç. Dr. Aylin Durmaz Edeer(Başkan)
Doç. Dr. Şeyda Özbıçakçı
Öğr. Gör.Dr.  Nurten Alan
Araş. Gör. Merve Aliye Akyol
Araş.Gör. Büşra Ertığrul

 

A.12- Sivil Savunma ve Risk Yönetimi Komitesi

Adı Soyadı
Prof. Dr. Zekiye Ç. Duman (Başkan)
Doç. Dr. Burcu Akpınar Söylemez
Öğr. Gör. Dr. İlknur Bektaş
Öğr. Gör. Dr. Kübra Pınar Gürkan
Araş. Gör. Cahide Ayık
Araş. Gör. Merve Erünal
Arş.Gör. Kübra Yasak
Arş. Gör. Merve Dervişoğlu
Arş. Gör. Seda Düztepeliler
Araş. Gör. Ayşe Sarı
Araş. Gör. Gizem Göktuna

 

A.13- E-Dergi Komitesi

Adı Soyadı
Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler  (Editör)
Prof. Dr. Zekiye Ç. Duman (Editör Yard.)
Doç. Dr. Burcu Akpınar Söylemez (Editör Yard.)
Bölüm Editörleri
Doç. Dr. Gülşah Gürol Arslan
Doç. Dr. Havva A. Yürümezoğlu
Doç. Dr. Dilek Bilgiç
Doç. Dr. Burcu Akpınar Söylemez
Doç. Dr. Üyesi Yaprak Sarıgöl Ordin
Doç. Dr. Gülendam Karadağ
Doç. Dr. Gülçin Özalp Gerçeker
Yayın Kurulu Sekreteri
Dr. Öğr. Üyesi Hande Yağcan
Doç. Dr. Aylin Durmaz Edeer
Yayın Kurulu Üyeleri
Araş. Gör. Abdurrahman Yakışır
Araş. Gör. Gülsüm Damlarkaya
Araş. Gör. Özgü Serçe
Araş. Gör. Arzu Akbaba
Araş. Gör. Merve Dervişoğlu
Araş. Gör. İzlem Sözeri Eser
Araş. Gör. Bilgehan Özkaya
Araş. Gör. Dr. Sevcan Fata
Araş. Gör. Buse Bahıtlı
Araş. Gör. Manolya Parlas
Araş. Gör. Dr. Hülya Özberk
Araş. Gör. İlkin Yılmaz
Araş. Gör. Cahide Ayık
Araş. Gör. Gizem Göktuna
Araş. Gör.  Büşra Diker
Araş. Gör. İsa Çelik
Araş. Gör. Emine Zahide Özdemir
Araş. Gör. Veysel Karani Barış
Araş. Gör. Fehmi Dirik
Araş. Gör.  Dr. Burcu Cengiz
Öğr. Gör.  Dr. Kübra Pınar Gürkan
Araş. Gör.  Buket Çelik
Araş. Gör. Gamze Özer Özlü
Araş. Gör. Kübra Yasak
Araş. Gör. Taner Onay
Araş.Gör. Gülbahar Çelik
Araş. Gör.Nuray Öztürk
Araş. Gör.Seda Düztepeliler
Araş. Gör.Figen Satkan
Araş. Gör. Yağmur Yasa
E-Dergi Arşiv Komitesi
Doç. Dr. Burcu Akpınar Söylemez (Komiteden Sorumlu Öğretim Üyesi)
Araş. Gör. Dr. Burcu Cengiz
Araş. Gör. İlkin Yılmaz
Araş. Gör. Dr. Hülya Özberk
Araş. Gör. Dr. Merve Aliye Akyol
Araş. Gör. İsa Çelik
Araş. Gör.  Kübra Yasak
E-Dergi İndeks Komitesi
Prof. Dr. Zekiye Çetinkaya Duman (Komiteden Sorumlu Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Üyesi Yaprak Sarıgöl Ordin
Doç. Dr. Gülçin Özalp Gerçeker
Dr. Öğr. Üyesi Hande Yağcan
Öğr. Gör. Dr. Nurten Alan
Öğr. Gör. Dr. Kübra Pınar Gürkan
Doç. Dr. Havva A. Yürümezoğlu
Doç. Dr. Burcu Akpınar Söylemez

   

A.14- Derneklerle İletişim Komitesi (THD, HEMED, HEPDAK, Okulumuzun Derneği)

Adı Soyadı
Doç. Dr. Şeyda Özbıçakçı (Başkan)
Doç. Dr. Sibel Coşkun
Araş.Gör. Manolya Parlas
Araş.Gör. Arzu Akbaba

 

A.15-Yayın Komisyonu

Adı Soyadı
Prof. Dr. Hatice Mert (Başkan)
Prof. Dr. Dilek Özden
Doç. Dr. Dilek Bilgiç

 

A.16-Üniversite Stratejik Planlama Komisyonu

Adı Soyadı
Prof. Dr. Zekiye Çetinkaya Duman
Doç. Dr.  Yaprak S.Ordin
Doç. Dr. Havva A. Yürümezoğlu
Araş.Gör. Gülsüm Damlarkaya
Araş. Gör. Dr. Buse Güler
Özgül Topkaya

 

A.17-Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kalite Komisyonu

Adı Soyadı
Doç. Dr. Fatma Vural
Araş. Gör. Merve Erünal
Araş.Gör. Eda A Kankaya
Araş. Gör. Gizem Göktuna
Araş.Gör. Taner Onay
Nazife Cesursoy

 

A.18- Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokollerinin Geliştirilmesi Komisyonu

Adı Soyadı
Doç. Dr. Yaprak Sarıgöl Ordin

 

A.19-Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Adı Soyadı
Prof. Dr. Dilek Özden
Doç. Dr. Neslihan Günüşen
Doç. Dr. Gülendam Karadağ
Doç. Dr. Burcu Akpınar Söylemez

 

A.20-DESEM Destek Komitesi

Adı Soyadı
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Sezgin
Öğr. Gör. Dr. İlknur Bektaş
Araş. Gör. Gizem Göktuna

 

A.21-SBE Ödül Komisyonu

 Adı Soyadı
Doç. Dr. Fatma Vural

 

A.22-Senato Üyeliği

Adı Soyadı
Doç. Dr. Neslihan Günüşen

 

A.23-Üniversite Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü Temsilcisi

Adı Soyadı
Doç. Dr. Dilek Büyükkaya Besen

 

A.24-Erasmus Koordinatörü

Adı Soyadı
Doç. Dr. Merlinda Aluş Tokat

 

A.25-SBE Uygulama Esasları Komisyonu

Adı Soyadı
Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler

 

A.26-SBE Orpheus Komisyonu

Adı Soyadı
Doç. Dr. Özlem Bilik

 

A.27-Evde Bakım Merkezi

 

Adı Soyadı
Prof. Dr. Özlem Küçükgüçlü
Arş. Gör. Dr. Merve Aliye Akyol

 

 

B.2- Lisans Eğitimi (Müfradat) Komitesi 

Adı Soyadı
Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler (Başkan)
Doç. Dr. Özlem Bilik
Doç. Dr.  Gülşah Gürol Arslan (Dekan Yard.)
Prof. Dr. Zekiye Ç. Duman
Prof. Dr. Özlem Küçükgüçlü
Prof. Dr. Murat Bektaş
Doç. Dr. Dilek Özden
Doç. Dr. Özlem Uğur
Doç. Dr. Meryem Öztürk Haney
Doç. Dr. Merlinda Aluş Tokat
Dr. Öğr. Üye Dilek Sezgin
Dr. Öğr. Üye Hande Yağcan
Araş. Gör. Buse Bahıtlı Güler (Güz)
Araş.Gör. Cahide Ayik (Bahar)
Mukaddes Akkeçeli (Fakülte Sekreteri)
Kübra Özgen (Öğrenci İşleri Şefi)

*Gerekli durumlarda ilgili kişiler davet edilir.

 

** Dekan, dekan yardımcısı, anabilim dalı başkanları, yıl koordinatörleri, araştırma görevlisi temsilcisi ve öğrenci temsilcisi, fakülte sekreteri ve öğrenci işleri şefinden oluşur.

 

B.3-Lisans Eğitimi Uyumlandırma (İntibak) Komitesi

Adı Soyadı
Doç. Dr. Gülşah Gürol Arslan (Başkan)
Doç. Dr. Dilek Besen Büyükkaya
Doç. Dr. Gülendam Karadağ
Doç. Dr. Sibel Coşkun
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Sezgin
Kübra Özgen (Öğrenci İşleri şefi)

 

 

B.4- Dokuz Eylül Üniversitesi Bologna Komisyonu

Adı Soyadı
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Sezgin (Başkan)
Öğr. Gör. Dr. Kübra Pınar Gürkan
Araş. Gör. İlkin Yılmaz (HE)
Araş. Gör. Özgü Serçe (PSH)
Araş. Gör. Veysel Karani Barış (YH)
Araş.Gör. Arzu Akbaba (İHH)
Araş.Gör. İsa Çelik
Araş.Gör. Hülya Özberk
Araş. Gör. Buket Çelik

 

B.5- Eğitim Programı El Kitabı Yenileme Komitesi

Adı Soyadı
Doç. Dr. Özlem Uğur (Başkan)
Araş.Gör. Gülbahar Çelik
Araş. Gör. Gamze Özer Özlü
Araş. Gör. Seda Düztepeliler
Araş. Gör. Figen Satkan

 

B.6- Fakülte Oryantasyon Komitesi

Adı Soyadı
Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler (Başkan)
Doç. Dr. Havva A. Yürümezoğlu
Araş. Gör.Fehmi Dirik
Araş. Gör. Veysel Karani Barış

  

B.7- Kariyer Günleri Komitesi

Adı Soyadı
Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler (Başkan)
Doç. Dr. Havva A. Yürümezoğlu
Araş. Gör.Fehmi Dirik
Araş. Gör. Veysel Karani Barış

 

B.8- Mezuniyet komitesi

Adı Soyadı
Doç. Dr. Gülçin Özalp (Başkan)
Prof. Dr. Dilek Özden (Danışman)
Doç. Dr. Aylin Durmaz Edeer
Araş. Gör. İlkin Yılmaz
Araş. Gör. İzlem Sözeri  Eser
Araş. Gör.  Dr. Burcu Cengiz
Araş. Gör. Dr. Sevcan Fata
Araş.Gör. Cahide Ayik
Araş.Gör. Veysel Karani Barış
Arş.Gör. Buket Çelik
Araş. Gör. Büşra Ertuğrul
Araş. Gör. Gizem Göktuna
Araş. Gör. Eda Ayten Kankaya
Araş. Gör. İsa Çelik
Araş. Gör. Yağmur Yaşa

 

B.9-Burs Komitesi

Adı Soyadı
Doç. Dr. Dilek Bilgiç(Başkan)
Doç. Dr. Özlem Uğur
Doç. Dr. Gülçin Özalp Gerçeker
Öğr. Gör. Dr. Nurten Alan
Doç. Dr. Sibel Coşkun
Öğr. Gör. Dr. Fethiye Yelkin Alp
Öğr. Gör. Dr. İlknur Bektaş
Arş.Gör. Yağmur Yaşa

 

B.10.1-Öğrenci Tiyatro Topluluğu

Adı Soyadı
Dr. Öğr. Üyesi Hande Yağcan

 

B.10.2-Öğrenci Müzik ve Ritim Topluluğu

Adı Soyadı
Doç. Dr. Üyesi Aylin Durmaz Edeer
Araş. Gör. Eda Duman Kankaya

 

B.10.3-Halk Oyunları Topluluğu

Adı Soyadı
Araş.Gör.Kübra Yasak

 

B.11-Fotoğrafçılık Kulübü

Adı Soyadı
Prof. Dr. Özlem Küçükgüçlü (Başkan)
Doç. Dr. Fatma Vural
Araş.Gör. Bilgehan Özkaya Sağlam

 

B.12-Mezun İzleme Komitesi

Adı Soyadı
Doç. Dr. Neslihan Günüşen
Doç. Dr. Dilek Büyükkaya Besen
Öğr. Gör. Dr. Fethiye Yelkin Alp
Öğr. Gör. Dr. İlknur Bektaş
Araş. Gör. Dr. Merve Aliye Akyol
Arş. Gör. Zahide Özdemir
Arş.Gör. Merve Erünal
Araş.Gör. Eda Ayten Kankaya
Araş.Gör. Yağmur Yaşa
Araş.Gör. Abdurrahman Yakışır
Araş. Gör. Seda Düztepeliler

 

B.13- Ölçme ve Değerlendirme Komitesi

Adı Soyadı
Prof. Dr. Murat Bektaş (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Sezgin*
Dr. Öğr. Üyesi Hande Yağcan*
Araş.Gör. Baran Gül
Araş. Gör Yasemin Selekoğlu
Araş.Gör. Gülsüm Damlarkaya
Araş.Gör. İzlem S.  Eser
Araş.Gör. Nuray ÖZTÜRK
Araş.Gör. Taner Onay

*Yıl Koordinatörlüğü bittiğinde görevleri sona erer.

 

B.14- Öğrenci Spor Etkinlikleri Komitesi

Adı Soyadı
Araş. Gör. Veysel Karani Barış (Başkan)
Araş. Gör. İsa Çelik
Araş. Gör. Baran Gül
Araş.Gör. Bilgehan Özkaya Sağlam

 

B.15-Sınav Komitesi

Adı Soyadı
Dr. Öğrt. Üyesi İlknur Bektaş
Araş.Gör.Dr. Buse Bahıtlı Güler
Araş.Gör.Dr. Cahide Ayik

 

B.16-Hemşirelik Öğrencileri Ve Personel İle Yapılacak Araştırmaları İnceleme Komisyonu

Adı Soyadı
Doç. Dr. Özlem Uğur  (Başkan)
Doç. Dr. Ezgi Karadağ

 

B.17-Eğitim Programı Değerlendirme Komisyonu

Adı Soyadı
Prof. Dr. Dilek Özden (Başkan)
Prof. Dr. Hatice Mert
Doç. Dr. Sibel Coşkun
Dr. Öğr. Üyesi Hande Yağcan
Öğr. Gör. Fethiye Yelkin Alp
Araş.Gör. Manolya Parlas
Araş. Gör. Dr. Hülya Özberk
Araş. Gör. Cahide Ayık

 

B.18-Uzaktan Eğitim Komisyonu

Adı Soyadı
Doç. Dr. Gülçin Özalp Gerçeker (Sakai Koordinatörü)
Doç. Dr. Yaprak Sarıgöl Ordin
Öğr. Gör. Dr. Fethiye Yelkin Alp
Öğr. Gör. Dr. Kübra Pınar Gürkan

 

B.19-Akreditasyon Öğrenci Komitesi

Adı Soyadı

 

Doç. Dr. Özlem Bilik
Araş. Gör. Kübra Yasak
Araş.Gör. Taner Onay
Araş.Gör Gamze Özer Özlü
Araş.Gör. Nuray Öztürk
Doç. Dr. Meryem Öztürk Haney
Araş. Gör. Buket Çelik

 

B.20-Engelsiz Erişim Komisyonu

Adı Soyadı
Doç. Dr. Meryem Öztürk Haney
Doç. Dr. Gülendam Karadağ
Arş.Gör. Taner Onay
Arş. Gör. Bilgehan Özkaya
Arş. Gör. Büşra Ertuğrul
Arş. Gör. Abdurrahman Yakışır

 

B.21-Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu

Adı Soyadı
Doç.Dr. Sibel Coşkun (Başkan)
Öğr. Gör. Dr. Kübra Pınar Gürkan
Arş.Gör. Nuray Öztürk
Arş.Gör. Gamze Özer Özlü

 

B.22-Rektörlük Engelli Birim Koordinatörü

 

Adı Soyadı
Doç. Dr. Gülşah Gürol Arslan

 

 

B.23-Farabi koordinatörlüğü

Adı Soyadı
Prof. Dr. Hatice Mert

 

 

B.24-THD Öğrenci Komisyonu

 

Adı Soyadı
Araş. Gör. Özgü Serçe

 

 

B.25- Enstitü YÖKAK Komisyonu

 

 

Adı Soyadı
Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler