Komiteler


DEÜ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ KOMİTE VE SORUMLU DEKAN YARDIMCILARI

2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

 

Prof. Dr. Neslihan Günüşen

 

Doç. Dr. Gülşah Gürol Arslan

A.1. Personel işleri
A.2. Bütçe
A.3. Fakülte web sayfası
A.4. Arşiv komitesi
A.5. Lisansüstü Müfredat Eğitim Komitesi
A.6. Hastane Eğitim Komitesi
A.7. Uluslararası İlişkiler Komitesi
A.8. Sosyal Komite
A.9. Hemşirelik Fakültesi Bilimsel Araştırma ve
Yayın Etik Kurulu
A.10. Akreditasyon komitesi
A.11. Sivil Savunma ve Risk Yönetimi Komitesi
A.12. E-Dergi Komitesi
A.13. Derneklerle (12 Mayıs Okul Temsilciliği
THD, İÇHAGD vb. ) iletişim
A.14. THD öğrenci komisyonu
A.15. Yayın Komisyonu
A.16. Stratejik Planlama
A.17. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik
Fakültesi Kalite Komisyonu
A.18. Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik
İşbirliği Protokollerinin Geliştirilmesi
Komisyonu
A.19. Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme
Komisyonu
A.20. DESEM Destek komitesi
A.21. SBE Ödül Komisyonu
A.22. Senato Üyeliği
A.23. Üniversite Kariyer Planlama ve Mezunlarla
İlişkiler Koordinatörlüğü Temsilcisi
A.24. Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler
Komitesi
A.25. Erasmus Koordinatörü
A.26. SBE Uygulama Esasları Komisyonu
A.27. SBE Orpheus Komisyon
A.28. Evde Bakım Merkezi
A.29. SBE Yönetim Kurulu Üyesi
A.30. SBE Birim Kalite Komisyonu
A.31. SBE Yönetim Sistemi Komisyonu
A.32. SBE Yayın Komisyonu
A.33. SBE Kalite Güvencesi Komisyonu
A.34. SBE Eğitim Komisyonu
A.35. SBE Toplumsal Katkı Komisyonu
A.36. SBE Bilimsel Aktiviteler Komisyonu
A.37. SBE Tez Yazım Kontrol Komitesi 
B.1. Öğrenci işleri
B.2. Lisans Eğitim (Müfredat) Komitesi
B.3. Lisans Eğitimi Uyumlandırma
(İntibak) Komitesi
B.4. Dokuz Eylül Üniversitesi Bologna
Komisyonu
B.5. Eğitim Programı El Kitabı Yenileme
Komitesi
B.6. Oryantasyon komitesi
B.7. Mezuniyet Komitesi
B.8. Burs Komitesi
B.9. Öğrenci Toplulukları (Tiyatro-
Müzik/Ritim, Spor)
B.10. Fotoğrafçılık Kulübü
B.11. Ölçme ve Değerlendirme Komitesi
B.12. Öğrenci spor etkinlikleri
B.13. Sınav komitesi
B.14. Hemşirelik öğrencileri ve personel
ile yapılacak araştırmaları inceleme
komisyonu
B.15. Eğitim Programı Değerlendirme
Komisyonu
B.16. Uzaktan Eğitim Komisyonu
B.17. Akreditasyon Öğrenci Komitesi
B.18. Engelsiz Erişim Komitesi
B.19. Bağımlılık komisyonu
B.20. Hizmet içi eğitim
B.21. Rektörlük Engelli Bir. Koord.
B.22. Farabi koordinatörlüğü
B.23. Enstitü YÖKAK Komisyonu
B.24. SBE Ölçme Değerlendirme
B.25. SBE Araştırma Geliştirme
B.26. DEUZEM Koordinatörlüğü
B.27. SBE DEUZEM Koordinatörlüğü
B.28. Araştırma Üniversitesi Performans
Kriterleri İzleme Komisyonu
 

Genel olarak komite ve komisyon görevleri 3 yılda bir değişmekte olup, aynı komite/komisyonda devam etmek isteyenler aynı komitede/komisyonda devam edebilir. 

 

A.3-Fakülte WEB Sayfası Komitesi

Adı Soyadı
Dr. Öğr. Üyesi Emine Zahide Özdemir (Başkan)
Arş. Gör. Abdurrahman Yakışır

A.4- Arşiv Komitesi

Adı Soyadı
Dr.Öğr.Üyesi Nurten Alan(Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Selekoğlu Ok
Araş.Gör. Merve Dervişoğlu
Araş.Gör. Gülbahar Çelik

A.5- Lisansüstü Eğitim Komitesi

Adı Soyadı
Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler (Başkan)
Prof. Dr. Neslihan Günüşen (Dekan Yard.)
Prof. Dr. Zekiye Çetinkaya Duman
Prof. Dr. Özlem Küçükgüçlü
Prof. Dr. Murat Bektaş
Prof. Dr. Dilek Özden
Prof.Dr. Gülendam Karadağ
Prof.Dr. Merlinda Aluş Tokat
Prof.Dr. Ezgi Karadağ
Doç. Dr. Gülşah Gürol Arslan (Dekan Yard.)
Doç. Dr. Özlem Bilik
Umut İnç (Fakülte Sekreteri)
Defne Demir
(SBE Öğrenci Temsilcisi)*

*Gerekli durumlarda ilgili kişiler davet edilecektir.

** Dekan, dekan yardımcısı, anabilim dalı başkanları, fakülte sekreteri ve sağlık bilimleri enstitüsü yazışmalarından sorumlu idari personelden oluşur.

A.6- Hastane Eğitim Komitesi

Adı Soyadı
Doç.Dr. Sibel Coşkun Badur(Başkan)
Dr.Öğr.Üyesi Merve Aliye Akyol
Dr.Öğr.Üyesi Gülsüm Zekiye Tuncer

A.7-Uluslararası İlişkiler Komitesi

Adı Soyadı
Prof. Dr. Merlinda Aluş Tokat (Başkan)
Doç.Dr. Şeyda Özbıçakçı
Doç. Dr. Burcu Akpınar Söylemez
Doç. Dr.Havva Arslan Yürümezoğlu
(F Network)
Dr. Öğr. Üyesi Özgü Serçe Yüksel
Araş. Gör. Kübra Yasak
Araş.Gör. Merve Dervişoğlu
Araş.Gör. Figen Yanık

 A.8-Sosyal Komite

Adı Soyadı
Dr.Öğr.Üyesi Nurten Alan(Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Gamze Özer Özlü
Arş.Gör. Gülbahar Çelik
Arş.Gör. Nuray Öztürk
Arş.Gör. Figen Yanık
Arş.Gör. Yağmur Yaşa

A.9- DEÜ Hemşirelik Fakültesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu

Adı Soyadı
Prof.Dr. Hatice Mert(Başkan)
Prof:Dr. Neslihan Günüşen
Doç. Dr. Şeyda Özbıçakçı

A.10- Akreditasyon Komitesi

Adı Soyadı
Prof.Dr. Şeyda Seren İntepeler
Prof.Dr. Neslihan Günüşen (Dekan Yard.)
Doç.Dr. Gülşah Gürol Arslan (Dekan Yard.)
Prof.Dr. Murat Bektaş (Başkan)
Prof.Dr. Ezgi Karadağ (Başkan Yrd.)
Prof.Dr. Gülendam Karadağ
Doç.Dr. Dilek Bilgiç
Doç.Dr. Gülçin Özalp Gerçeker
Doç.Dr. Havva Arslan Yürümezoğlu
Doç.Dr. Aylin Durmaz Edeer
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Sezgin
Dr. Öğr. Üyesi Hande Yağcan
Dr.Öğr.Üyesi E. Zahide Özdemir
Dr.Öğr.Üyesi Burcu Cengiz
Dr.Öğr.Üyesi Hülya Özberk
Dr.Öğr.Üyesi Fehmi Dirik
Dr.Öğr.Üyesi İlkin Yılmaz
Dr.Öğr.Üyesi Buket Çelik
Öğr. Gör. Dr. Fethiye Yelkin Alp
Araş. Gör. Dr. Yasemin Selekoğlu (Sekreter)
Araş. Gör. Dr. Gamze Özer Özlü
Araş. Gör. Gülbahar Çelik
Araş. Gör. Merve Dervişoğlu
Araş. Gör. Merve Erünal
Araş. Gör. İzlem Sözeri
Arş.Gör. Arzu Akbaba
Araş.Gör. İpek Tezer

*Akreditasyon komitesi görevi en az beş yıl süre ile gerçekleştirilir.

A.11- Sivil Savunma ve Risk Yönetimi Komitesi

Adı Soyadı
Doç. Dr. Dilek Bilgiç (Başkan)
Prof. Dr. Zekiye Ç. Duman
Doç. Dr. Burcu Akpınar Söylemez
Dr.Öğr.Üyesi Burcu Cengiz
Dr.Öğr.Üyesi Cahide Ayık
Araş.Gör.Dr. Yasemin Selekoğlu Ok
Arş.Gör. Kübra Yasak
Arş. Gör. Merve Dervişoğlu

A.12- E-Dergi Komitesi 

Adı Soyadı
Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler  (Editör)
Prof. Dr. Neslihan Günüşen (Editör Yard.)
Doç. Dr. Burcu Akpınar Söylemez (Editör Yard.)
Bölüm Editörleri
Prof.Dr. Ezgi Karadağ
Doç. Dr. Dilek Büyükkaya Besen
Doç. Dr. Havva Arslan Yürümezoğlu
Doç.Dr. Sibel Coşkun Badur
Dr.Öğr. Üyesi Emine Zahide Özdemir
Dr. Öğr. Üyesi Nurten Alan
Dr.Öğr.Üyesi Hülya Özberk
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Cengiz
Dr.Öğr.Üyesi Fehmi Dirik
Dr. Öğr. Üyesi  Eda Ayten Kankaya
Yayın Kurulu Sekreteri
Doç. Dr. Aylin Durmaz Edeer
Yayın Kurulu Üyeleri
Dr.Öğr.Üyesi Gülsüm Zekiye Tuncer
Araş. Gör. Arzu Akbaba
Dr.Öğr.Üyesi Gizem Göktuna
Araş. Gör. Kübra Yasak
Araş. Gör. Taner Onay
Araş. Gör.Nuray Öztürk
Araş. Gör.Figen Yanık
Araş. Gör. Yağmur Yaşa
E-Dergi Arşiv Komitesi
Doç. Dr. Burcu Akpınar Söylemez (Komiteden Sorumlu Öğretim Üyesi)
E-Dergi İndeks Komitesi
Dr.Öğr.Üyesi Merve Aliye Akyol

A.13- Derneklerle İletişim Komitesi (THD, HEMED, HEPDAK, Okulumuzun Derneği)

Adı Soyadı
Doç. Dr. Şeyda Özbıçakçı (Başkan)
Dr.Öğr.Üyesi Dilek Sezgin
Dr.Öğr.Üyesi Buse Güler
Dr.Öğr.Üyesi Yasemin Selekoğlu Ok

 A.14-THD Öğrenci Komisyonu

Adı Soyadı
Dr.Öğr.Üyesi Yasemin Selekoğlu Ok

A.15-Yayın Komisyonu

Adı Soyadı
Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler (Başkan)
Prof. Dr. Dilek Özden
Prof. Dr. Hatice Mert
Doç.Dr. Gülşah Gürol Arslan (Yedek Üye)

 A.16-Üniversite Stratejik Planlama Komisyonu

Adı Soyadı
Prof. Dr. Zekiye Çetinkaya Duman (Başkan)
Doç. Dr.  Yaprak Sarıgöl Ordin
Doç. Dr. Meryem Öztürk
Doç. Dr. Havva Arslan Yürümezoğlu
Dr.Öğr.Üyesi Gülsüm Zekiye Tuncer
Dr.Öğr.Üyesi Buse Güler
Özgül Topkaya

A.17-Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kalite Komisyonu

Adı Soyadı
Doç. Dr. Fatma Vural (Başkan)
Dr.Öğr.Üyesi Eda Ayten Kankaya
Dr.Öğr.Üyesi Gizem Göktuna
Araş. Gör. Merve Erünal
Araş.Gör. Taner Onay
Elvan Özyılmaz

A.18- Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik İşbirliği Protokollerinin Geliştirilmesi Komisyonu

Adı Soyadı
Doç. Dr. Yaprak Sarıgöl Ordin

A.19-Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Adı Soyadı
Prof.Dr. Özlem Küçükgüçlü(Başkan)
Prof.Dr. Murat Bektaş
Doç. Dr. Fatma Vural
Dr.Öğr.Üyesi Hande Yağcan

A.20-DESEM Destek Komitesi

Adı Soyadı
Dr.Öğr.Üyesi Gizem Göktuna

A.21-SBE Ödül Komisyonu

 Adı Soyadı
Prof.Dr. Özlem Uğur
Doç. Dr. Fatma Vural

 A.22-Senato Üyeliği

Adı Soyadı
Doç. Dr. Fatma Vural

 A.23- Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü Temsilcisi

Adı Soyadı
Doç. Dr. Gülçin Özalp Gerçeker

A.24 – Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Komitesi

Adı Soyadı
Doç.Dr. Gülçin Özalp Gerçeker (Başkan)
Doç.Dr. Havva Arslan Yürümezoğlu
Dr.Öğr.Üyesi Fehmi Dirik
Dr.Öğr.Üyesi Veysel Karani Barış
Dr.Öğr.Üyesi Eda Ayten Kankaya
Öğr. Gör. Dr. Fethiye Yelkin Alp
Araş.Gör. Dr. Merve Erünal
Araş.Gör. Yağmur Yaşa
Araş.Gör. Abdurrahman Yakışır
Araş.Gör. Nurcan Öğüt

A.25-Erasmus Koordinatörü

Adı Soyadı
Prof. Dr. Merlinda Aluş Tokat

A.26-SBE Uygulama Esasları Komisyonu

Adı Soyadı
Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler

 A.27-SBE Orpheus Komisyonu

Adı Soyadı
Prof.Dr. Özlem Uğur
Dr.Öğr.Üyesi Hande Yağcan

A.28-Evde Bakım Merkezi 

Adı Soyadı
Prof. Dr. Özlem Küçükgüçlü
Prof.Dr. Neslihan Günüşen
Doç.Dr. Gülendam Karadağ
Dr.Öğr.Üyesi Merve Aliye Akyol

 A.29-SBE Yönetim Kurulu Üyesi 

Adı Soyadı
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER

A.30-SBE Birim Kalite Komisyonu

Adı Soyadı
Doç.Dr. Yaprak Sarıgöl Ordin

A.31-SBE Yönetim Sistemi Komisyonu

Adı Soyadı
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER

A.32-SBE Yayın Komisyonu

Adı Soyadı
Prof. Dr. Özlem Küçükgüçlü

A.33-SBE Kalite Güvencesi Komisyonu

Adı Soyadı
Prof.Dr. Dilek Özden

A.34-SBE Eğitim Komisyonu

Adı Soyadı
Doç.Dr. Burcu Akpınar Söylemez

A.35-SBE Toplumsal Katkı Komisyonu

Adı Soyadı
Doç.Dr. Fatma Vural

A.36- SBE Bilimsel Aktiviteler Komisyonu

Adı Soyadı
Prof.Dr. Merlinda Aluş Tokat
Doç.Dr. Meryem Öztürk Haney

A.37- SBE Tez Yazım Kontrol Komitesi

Adı Soyadı
Dr.Öğr.Üyesi Buse Güler (Başkan)
Dr.Öğr.Üyesi İlkin Yılmaz
Dr.Öğr.Üyesi Gizem Göktuna
Araş.Gör. İzlem Sözeri Eser

 

B.2- Lisans Eğitimi (Müfradat) Komitesi 

Adı Soyadı
Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler (Başkan)
Prof. Dr. Neslihan Günüşen (Dekan Yard.)
Prof. Dr. Zekiye Ç. Duman
Prof. Dr. Özlem Küçükgüçlü
Prof. Dr. Murat Bektaş
Prof. Dr. Dilek Özden
Prof.Dr. Ezgi Karadağ
Prof. Dr. Gülendam Karadağ
Prof. Dr. Merlinda Aluş Tokat
Doç. Dr.  Gülşah Gürol Arslan (Dekan Yard.)
Doç. Dr. Özlem Bilik
Dr.Öğr.Üyesi Hülya Özberk
Öğr.Gör.Dr.Fethiye Yelkin Alp
Araş.Gör. Kübra Yasak
Umut İnç (Fakülte Sekreteri)
Gülhizar Özdemir (Öğrenci İşleri Şefi)

*Gerekli durumlarda ilgili kişiler davet edilir.

** Dekan, dekan yardımcısı, anabilim dalı başkanları, yıl koordinatörleri, araştırma görevlisi temsilcisi ve öğrenci temsilcisi, fakülte sekreteri ve öğrenci işleri şefinden oluşur.

 B.3-Lisans Eğitimi Uyumlandırma (İntibak) Komitesi 

Adı Soyadı
Prof.Dr. Ezgi Karadağ (Başkan )
Doç. Dr. Dilek Büyükkaya Besen
Doç.Dr. Meryem Öztürk Haney
Doç. Dr. Dilek Bilgiç
Doç. Dr. Yaprak Sarıgöl Ordin
Gülhizar Özdemir (Öğrenci İşleri şefi)

 B.4- Dokuz Eylül Üniversitesi Bologna Komisyonu 

Adı Soyadı
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Sezgin (Koordinatör)
Dr.Öğr.Üyesi İlkin Yılmaz
Dr.Öğr.Üyesi Veysel Karani Barış
Dr.Öğr.Üyesi Hülya Özberk
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Selekoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Buket Çelik
Araş. Gör. Nuray Öztürk
Araş. Gör. Abdurrahman Yakışır
Araş.Gör. Arzu Akbaba

B.5- Eğitim Programı El Kitabı Yenileme Komitesi

Adı Soyadı
Doç. Dr. Özlem Uğur (Başkan)
Araş. Gör. Merve Erünal
Araş.Gör. İzlem Sözeri Eser
Araş.Gör. İpek Tezer

B.6- Fakülte Oryantasyon Komitesi

Adı Soyadı
Doç. Dr. Havva A. Yürümezoğlu (Başkan)
Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler
Araş. Gör.Fehmi Dirik
Araş. Gör. Veysel Karani Barış

B.7- Mezuniyet komitesi

Adı Soyadı
Doç.Dr. Havva Arslan Yürümezoğlu(Başkan)
Doç.Dr. Dilek Büyükkaya Besen
Doç.Dr. Sibel Coşkun
Dr.Öğr.Üyesi Buket Çelik
Dr.Öğr.Üyesi Gizem Göktuna
Dr.Öğr.Üyesi Eda Ayten Kankaya
Arş.Gör. Nuray Öztürk
Arş.Gör. Gülbahar Çelik
Araş.Gör. Figen Yanık
Arş.Gör. Taner Onay
Dr. Öğr. Üyesi N.Gamze Özer Özlü
Araş.Gör. Yağmur Yaşa

 B.9-Burs Komitesi

Adı Soyadı
Doç. Dr. Dilek Bilgiç(Başkan)
Prof. Dr. Özlem Uğur
Doç.Dr. Şeyda Özbıçakçı
Dr.Öğr. Üyesi Dilek Sezgin
Dr.Öğr.Üyesi Nurten Alan
Öğr. Gör. Dr. Fethiye Yelkin Alp
Arş.Gör. Yağmur Yaşa

B.9.1-Öğrenci Tiyatro Topluluğu

Adı Soyadı
Dr. Öğr. Üyesi Hande Yağcan

B.9.2-Öğrenci Müzik ve Ritim Topluluğu

Adı Soyadı
Dr.Öğr.Üyesi İlkin Yılmaz

B.10 Fotoğrafçılık Kulübü

Adı Soyadı
  Doç. Dr. Fatma Vural (Başkan)
Araş. Gör. Figen Yanık

 B.11-Ölçme ve Değerlendirme Komitesi 

Adı Soyadı
Prof. Dr. Murat Bektaş (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Veysel Karani Barış
Dr. Öğr. Üyesi Hülya Özberk
Dr. Öğr. Üyesi Eda Kankaya
Dr. Öğr. Üyesi Gizem Göktuna
Dr.Öğr.Üyesi Özgü Serçe Yüksel
Araş.Gör. Nuray ÖZTÜRK
Araş.Gör. Taner Onay

B.12- Öğrenci Spor Etkinlikleri Komitesi

Adı Soyadı
Araş. Gör. Taner Onay (Başkan)
Dr. Öğr Üyesi Veysel Karani Barış
Araş.Gör. Abdurrahman Yakışır

B.13-Sınav Komitesi

Adı Soyadı
*Dr. Öğr. Üyesi Hande Yağcan
Araş. Gör. Kübra Yasak

*Bir yıl görevlendirilir.

B.14-Hemşirelik Öğrencileri Ve Personel İle Yapılacak Araştırmaları İnceleme Komisyonu

Adı Soyadı
Prof. Dr. Özlem Uğur  (Başkan)
Doç. Dr.Dilek Bilgiç

B.15-Eğitim Programı Değerlendirme Komisyonu

Adı Soyadı
Doç.Dr. Dilek Büyükkaya Besen (Başkan)
Prof. Dr. Hatice Mert
Dr.Öğr.Üyesi Gülsüm Zekiye Tuncer
Dr.Öğr.Üyesi Buse Güler
Dr.Öğr.Üyesi Cahide Ayik
Öğr. Gör.Dr. Fethiye Yelkin Alp
Araş.Gör. Taner Onay

B.16-Uzaktan Eğitim Komisyonu 

Adı Soyadı
Doç. Dr. Gülçin Özalp Gerçeker (Sakai Koordinatörü)
Doç. Dr. Yaprak Sarıgöl Ordin
Öğr. Gör. Dr. Fethiye Yelkin Alp

B.17-Akreditasyon Öğrenci Komitesi

Adı Soyadı
Doç.Dr.Özlem Bilik (Başkan)
Dr.Öğr.Üyesi Cahide Ayık
Dr.Öğr.Üyesi Buse Güler
Araş.Gör.Abdurrahman Yakışır
Araş.Gör.Gülbahar Çelik

B.18-Engelli Öğrenci Komisyonu 

Adı Soyadı
Doç. Dr. Meryem Öztürk Haney (Başkan)
Prof. Dr. Gülendam Karadağ
Dr.Öğr.Üyesi Burcu Cengiz
Dr.Öğr.Üyesi Buket Çelik
Arş.Gör. Taner Onay
Arş. Gör. Abdurrahman Yakışır
Arş.Gör. Merve Dervişoğlu

B.19-Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu

Adı Soyadı
Doç.Dr. Sibel Coşkun (Başkan)
Dr.Öğr.Üyesi Dr. Hülya Özberk
Dr.Öğr.Üyesi Emine Zahide Özdemir
Araş.Gör.Dr. Yasemin Selekoğlu Ok
Dr. Öğr. Üyesi N. Gamze Özer Özlü
Arş.Gör. Nuray Öztürk

B.20-Hizmet-içi eğitim Komitesi 

Adı Soyadı
Doç.Dr. Dilek Büyükkaya Besen (Başkan)
Dr.Öğr.Üyesi Merve Aliye Akyol
Araş.Gör. Arzu Akbaba
Araş.Gör.İzlem Sözeri Eser

B.21-Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü

Adı Soyadı
Doç. Dr. Gülşah Gürol Arslan

B.22-Farabi koordinatörlüğü 

Adı Soyadı
Prof. Dr. Hatice Mert

 B.23-SBE YÖKAK Komisyonu

Adı Soyadı
Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler

B.24-SBE Ölçme Değerlendirme Komisyonu

Adı Soyadı
Doç. Dr. Yaprak Sarıgöl Ordin

B.25- SBE Araştırma Geliştirme Komisyonu

Adı Soyadı
Doç.Dr. Özlem Bilik

B.26- DEUZEM Koordinatörlüğü

Adı Soyadı
Dr.Öğr.Üyesi Veysel Karani Barış

B.27- SBE DEUZEM Koordinatörlüğü

Adı Soyadı
Dr.Öğr.Üyesi Veysel Karani Barış

28-Araştırma Üniversitesi Performans Kriterleri İzleme Komisyonu

Adı Soyadı
Doç. Dr. Gülşah Gürol Arslan
Dr.Öğr.Üyesi Merve Aliye Akyol
Dr.Öğr.Üyesi Cahide Ayık
Araş.Gör. Kübra Yasak

 

 

 

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast