Simülasyon Laboratuvarları


T.C.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARI

 

 1. Beceri laboratuvarına zamanında gelinmelidir.
 2. Laboratuvarlarda uygulama yaparken beyaz önlük giyilmelidir.
 3. Laboratuvar uygulaması için gerekli ön hazırlıklar yapılarak gelinmelidir.
 4. Laboratuvarda öğretim elemanlarının yönlendirmelerine uyulmalıdır.
 5. Öğrenciler, laboratuvar uygulamaları sırasında kendilerinin ve arkadaşlarının zarar görmesini önlemeye dikkat etmelidir.
 6. İstenmeyen durumlar oluştuğunda sorumlu öğretim elemanına bilgi vermelidir.
 7. Laboratuvar uygulama alanlarında mesleki davranış kurallarına uyulmalıdır.
 8. Laboratuvar uygulamalarında öğrenci öğretim elemanları ve arkadaşları ile uygun ve saygılı bir iletişim kurmalıdır.
 9. Laboratuvarda tüm öğrenciler etkinliklere ve egzersizlere katılmalıdır.
 10. Öğrenci laboratuvarda geri bildirim alma-verme için açık olmalıdır.
 11. Kaba, saldırgan, kibirli veya yargılayıcı olarak algılanabilecek herhangi bir dil veya üslup kullanmaktan kaçınılmalı ve iletişim sürdürülmelidir.
 12. Laboratuvardaki her türlü araç ve gerecin dikkatli bir şekilde kullanılmasına özen gösterilmelidir.
 13. Laboratuvar malzemelerinin başka bir yere taşınması ya da alınması yasaktır.
 14. Laboratuvar uygulaması bitmeden öğrenciler sınıftan ayrılmamalıdır.
 15. Laboratuvar uygulamalarında öğrenci izni dahilinde öğretim elemanları tarafından alınan fotoğraf, ses ve görüntü kayıtları dışında kayıt alınmamalı ve sosyal medyada paylaşılmamalıdır.
 16. Kayıtlar ilgili öğretim elemanının ve akreditasyon komitesinin erişimine izin verilecek şekilde 5 yıl süre ile saklanmalıdır.
 17. Laboratuvar uygulaması sonrası tüm araç-gereçler yerleştirilerek uygulama sonlandırılmalıdır.
 18. Simülasyon laboratuvarında izinsiz kumanda odasına girilmemelidir.

 

Simülasyon Laboratuvarı Tanıtımı

Lisans, lisansüstü, klinisyen ve akademisyen hemşirelere hizmet sunmak amacı ile simülasyon laboratuvarı Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi aracılığıyla kurulmuştur. Geçtiğimiz süreçte, simülasyon maketi kullanacak öğretim elemanlarının eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

Hemşirelik fakültesi öğrencilerinin eğitimlerinde kullanım amaçlı senaryolar oluşturulmuştur. Senaryo başlıkları;
– Stoması olan hastada komplikasyon yönetimi (Fotoğraf 1Fotoğraf 2)
– Postoperatif süreçte hasta mobilizasyonu ve uygun vücut mekaniklerinin sağlanması (Fotoğraf 1Fotoğraf 2)
– Yaşamsal bulguların ölçümü ve değerlendirilmesi (Fotoğraf 1Fotoğraf 2)
– Yapay hava yolu olan hastanın hava yolu bakımı ve yönetimi (Fotoğraf 1)
– Solunum sistemini değerlendirme ve yönetimidir. (Fotoğraf 1)

Pandemi süreci sona erdikten sonra öğrenci ve hemşirelerden gelebilecek talepler doğrultusunda yeni senaryo ve eğitim çalışmaları yapılacaktır. Eğitici eğitimleri devam etmektedir.

Hemşirelik Esasları Uygulamasına entegre edilen simülasyon vaka senaryoları ile öğrencilerimiz simülasyon laboratuvarında verimli bir süreç geçirdiler.

 

 

Hemşirelik eğitiminin temel amaçlarından biri, öğrencilerin bilgilerini uygulamaya aktarmalarını sağlamaktır. Öğrenci sayısının sürekli artması, beceri laboratuvarları ve klinik uygulama alanlarının yetersiz kalması hemşirelik öğrencilerinin etkili ve istenilen düzeyde mesleki beceriye ulaşamamasına neden olmaktadır. Bu durum öğrencilere daha az öğrenme fırsatı vermekte ve öğrenme sürecinin klinik ortamda kesintiye uğramasına neden olmaktadır. Bu koşullar altında yenilikçi eğitim tekniklerinin başında da simülasyon gelmektedir. Simülasyon laboratuvarlarında eğitim ortamı kontrol altında tutulabilir, uygulama boyunca kullanım zorluk seviyesi arttırılabilir, öğrencilere geribildirim vererek öğrenmeleri pekiştirilebilir ve hastaya zarar vermeden tekrarlı uygulama ve bireysel öğrenme fırsatı sağlanabilir. Simülasyon laboratuvarlarının öğrencilerin özgüvenini, klinik karar verme becerisini, profesyonel ve kişilerarası işbirliğini arttırdığı, problem çözme ve eleştirel düşünme becerisini geliştirdiği literatürde belirtilmektedir. Simülasyon laboratuvarı ile lisans, lisansüstü, klinisyen ve akademisyen hemşireler olmak üzere pek çok alana hizmet sunacağı öngörülmektedir. Yeni mezun ve çalışmakta olan hemşirelerin de sürekli mesleki gelişimlerine katkı sağlayacağı bir eğitim ortamı da sunacaktır. Lisansüstü hemşirelik eğitiminde de tezler ve münferit araştırmaların yürütülebilmesi için ortam sunması açısında da simülasyon laboratuvarının önemi büyüktür.

Teşekkür Metni


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast