Fakülte Yönetimi


DEKAN
Prof. Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER

Email: seyda.seren@deu.edu.tr Tel: +90 232 412 47 50

Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler Lisans eğitimini 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nda, yüksek lisans eğitimini 1998’de Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Ana Bilim Dalı’nda (ABD), doktora eğitimini 2005’te İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim ABD’da tamamlamıştır. Yaklaşık dört yıl özel ve üniversite hastanesinde nöroloji, göğüs, nöroşirurji ve karma servislerde klinik hemşireliği deneyimi bulunmaktadır. 1997 yılında araştırma görevlisi, 2006 yılında öğretim görevlisi ve aynı yıl yardımcı doçentlik,  2011 yılında doçentlik, 2017 yılında da profesörlük unvanını almış olup, 2012 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim ABD’da Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Kalite yönetimi, hasta güvenliği, örgüt kültürü ve iklimi, değişim yönetimi konularında çok sayıda yönettiği lisansüstü tezleri, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınları, kitap bölümü ve çeviri kitap bölüm yazarlığı, ulusal/uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerinde proje yöneticiliği, ulusal/uluslararası bilimsel faaliyetlerde düzenleyici görevi, sözel ve poster bildirileri ile araştırma ve yayın ödülleri mevcuttur. Türk Hemşireler Derneği, İzmir Çağdaş Hemşirelik Araştırma ve Geliştirme Derneği, Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği, İş Sağlığı Hemşireliği Derneği, Hemşirelik Eğitimi Derneği ve Hemşirelik Lisans Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nde üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği ile mesleki derneklere katkı vermektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi E-Dergi’sinde editörlük ve birçok ulusal/uluslarası bilimsel dergilerde hakemlik yapmaktadır.

Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde  dekan, fakülte yönetim kurulu başkanı, fakülte kurulu başkanı, sağlık bilimleri enstitüsü enstitü yönetim kurulu üyesi ve Hemşirelik Yönetimi Anabilim Dalında başkanı olarak görev yapmaktadır.

İngilizce bilen İntepeler evli ve iki çocuk annesidir.

DEKAN YARDIMCISI

Prof. Dr. Neslihan Günüşen

Email: neslihan.partlak@deu.edu.tr 

 

Prof. Dr. Neslihan GÜNÜŞEN, 2000 yılında Hemşirelikte lisans eğitimini Bülent Ecevit
Üniversitesinde tamamladıktan sonra, yüksek lisans ve doktora eğitimini Dokuz Eylül
Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği alanında tamamlamış, 2010 yılında Dr. Öğretim üyesi,
2015 yılında Doçent, 2022 yılında Profesör unvanı almıştır. Halen aynı kurumda öğretim
üyesi olarak görev yapmaktadır.

DEKAN YARDIMCISI

Doç. Dr.Gülşah GÜROL ARSLAN

Email: gulsah.arslan@deu.edu.tr Tel: +90 232 412 47 52

Doç. Dr. Gülşah Gürol Arslan, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan 1999 yılında mezun oldu. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında 2003 yılında Yüksek lisans, 2007 yılında da doktora öğrenimini tamamladı. Araştırma Görevlisi olarak başladığı meslek yaşamında 2000-2003 yılları arasında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda, 2004-2011 yılları arasında da Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2011 yılında Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladığı Dokuz Eylül Üniversite Hemşirelik Yüksekokulu’nda aynı yıl Yardımcı Doçent olarak görevine devam etti. DEÜ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı’nda 2012-2014 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bulundu. Doçent unvanı 2019 yılında aldı.

Hemşirelik Esasları alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınları, Bilimsel Araştırma Projelerinde proje yöneticiliği, çok sayıda kongrede sözel ve poster bildirileri, kitap bölümü ve çeviri kitap bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Başta Hemşirelik Esasları alanı olmak üzere hemşirelik alanı ile ilgili çeşitli bilimsel toplantılarda konuşmacı, eğitimci ve katılımcı olarak yer aldı. Uzmanlık alanı ile ilgili çeşitli sertifikaları ve birincilik/ikincilik ödülleri bulunmaktadır.

2011 yılından itibaren aynı kurumda öğretim üyesi olarak çalışan Gülşah Gürol Arslan lisans derslerinde koordinatör ve öğretim üyesi, DEÜ Hemşirelik Fakültesi komisyonlarında da komisyon başkanı ve üyesi olarak yer almaktadır. DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Yüksek lisans ve doktora programlarını yürütmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi E-Dergi’nde bölüm editörlüğü, birçok ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik yapmaktadır. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde Dekan yardımcısı, yönetim kurulu üyesi ve Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

 

 

SENATO ÜYESİ
Doç. Dr. Fatma VURAL

Email: fatma.vural@deu.edu.tr  Tel: +90 232 412 47 80

Doç. Dr. Fatma VURAL, 1994 yılında Hemşirelikte lisans eğitimini Ege Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi  Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği tamamlamıştır. DEÜ Hemşirelik Fakültesinde görev almış, 2010 yılında Dr. Öğretim üyesi olmuş, 2019 yılında Doçent ünvanını almıştır. Halen aynı kurumda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

FAKÜLTE SEKRETERİ V.
Umut İnç

Email:  umut.inc@deu.edu.tr ; Tel: +90 232 412 47 54

Umut İNÇ, 1972 İzmir doğumludur. Lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamladı, AÜ İİBF Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü(Ön lisans) , AÜ İşletme Fakültesi İşletme Bölümü(Lisans) mezunu, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi ABD, Yönetim ve Organizasyon programında Yüksek Lisans eğitimi almaktadır. Dokuz Eylül İşletme Fakültesinde Personel İşleri ve Maaş İşlerinde Şef v olarak görev yaptı. Mesleği ile ilgili birçok eğitim ve seminerlere katıldı. 2017 yılında DEÜ Yabancı Diller Yüksekokuluna Yüksekokul Sekreteri olarak atandı. 26.03.2024 tarihinde DEÜ Hemşerilik Fakültesinde Fakülte Sekreter V. olarak göreve başladı.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast