Fakülte Yönetimi


DEKAN
Prof. Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER

Email: seyda.seren@deu.edu.tr Tel: +90 232 412 47 50

Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler Lisans eğitimini 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nda, yüksek lisans eğitimini 1998’de Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Ana Bilim Dalı’nda (ABD), doktora eğitimini 2005’te İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim ABD’da tamamlamıştır. Yaklaşık dört yıl özel ve üniversite hastanesinde nöroloji, göğüs, nöroşirurji ve karma servislerde klinik hemşireliği deneyimi bulunmaktadır. 1997 yılında araştırma görevlisi, 2006 yılında öğretim görevlisi ve aynı yıl yardımcı doçentlik,  2011 yılında doçentlik, 2017 yılında da profesörlük unvanını almış olup, 2012 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim ABD’da Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Kalite yönetimi, hasta güvenliği, örgüt kültürü ve iklimi, değişim yönetimi konularında çok sayıda yönettiği lisansüstü tezleri, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınları, kitap bölümü ve çeviri kitap bölüm yazarlığı, ulusal/uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerinde proje yöneticiliği, ulusal/uluslararası bilimsel faaliyetlerde düzenleyici görevi, sözel ve poster bildirileri ile araştırma ve yayın ödülleri mevcuttur. Türk Hemşireler Derneği, İzmir Çağdaş Hemşirelik Araştırma ve Geliştirme Derneği, Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği, İş Sağlığı Hemşireliği Derneği, Hemşirelik Eğitimi Derneği ve Hemşirelik Lisans Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nde üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği ile mesleki derneklere katkı vermektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi E-Dergi’sinde editörlük ve birçok ulusal/uluslarası bilimsel dergilerde hakemlik yapmaktadır.

Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde  dekan, fakülte yönetim kurulu başkanı, fakülte kurulu başkanı, sağlık bilimleri enstitüsü enstitü yönetim kurulu üyesi ve Hemşirelik Yönetimi Anabilim Dalında başkanı olarak görev yapmaktadır.

İngilizce bilen İntepeler evli ve iki çocuk annesidir.

DEKAN YARDIMCISI

Prof. Dr. Zekiye ÇETİNKAYA DUMAN

Email: zekiyecetinkaya@yahoo.com

DEKAN YARDIMCISI

Doç. Dr.Gülşah GÜROL ARSLAN

Email: gulsah.arslan@deu.edu.tr Tel: +90 232 412 47 52

Doç. Dr. Gülşah Gürol Arslan, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan 1999 yılında mezun oldu. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında 2003 yılında Yüksek lisans, 2007 yılında da doktora öğrenimini tamamladı. Araştırma Görevlisi olarak başladığı meslek yaşamında 2000-2003 yılları arasında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda, 2004-2011 yılları arasında da Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2011 yılında Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladığı Dokuz Eylül Üniversite Hemşirelik Yüksekokulu’nda aynı yıl Yardımcı Doçent olarak görevine devam etti. DEÜ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı’nda 2012-2014 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bulundu. Doçent unvanı 2019 yılında aldı.

Hemşirelik Esasları alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınları, Bilimsel Araştırma Projelerinde proje yöneticiliği, çok sayıda kongrede sözel ve poster bildirileri, kitap bölümü ve çeviri kitap bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Başta Hemşirelik Esasları alanı olmak üzere hemşirelik alanı ile ilgili çeşitli bilimsel toplantılarda konuşmacı, eğitimci ve katılımcı olarak yer aldı. Uzmanlık alanı ile ilgili çeşitli sertifikaları ve birincilik/ikincilik ödülleri bulunmaktadır.

2011 yılından itibaren aynı kurumda öğretim üyesi olarak çalışan Gülşah Gürol Arslan lisans derslerinde koordinatör ve öğretim üyesi, DEÜ Hemşirelik Fakültesi komisyonlarında da komisyon başkanı ve üyesi olarak yer almaktadır. DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Yüksek lisans ve doktora programlarını yürütmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi E-Dergi’nde bölüm editörlüğü, birçok ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik yapmaktadır. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde Dekan yardımcısı, yönetim kurulu üyesi ve Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

 

 

SENATO ÜYESİ
Doç Dr. Neslihan GÜNÜŞEN

Email: neslihan.partlak@deu.edu.tr  Tel: +90 232 412 47 81

Neslihan GÜNÜŞEN, 2000 yılında Hemşirelikte lisans eğitimini Bülent Ecevit Üniversitesinde tamamladıktan sonra, yüksek lisans ve doktora eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği alanında tamamlamış, beş yıl psikiyatri klinik hemşiresi olarak görev yapmış, 8 yıl araştırma görevlisi olarak DEÜ Hemşirelik Fakültesinde görev almış, 2010 yılında Dr. Öğretim üyesi olmuş, 2015 yılında Doçent ünvanını almıştır. Halen aynı kurumda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kendisi eğitimde aldığı aktif görevlerin yanısıra onkoloji hastaları ve bakım veren hemşirelerle iletişim, ruh sağlığını koruma ve geliştirme, tükenmişlik, şefkat yorgunluğu alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

FAKÜLTE SEKRETERİ
Mukaddes AKKEÇELİ

Email:  mukaddes.akkeceli@deu.edu.tr Tel: +90 232 412 47 54

Mukaddes Akkeçeli 1969 Bergama /İzmir doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Bergama/İzmir’de tamamladı. Ön Lisans Eğitimini 1988 yılında Trakya Üniversitesinde tamamladı. Lisans eğitimini 2002 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. Mesleki yaşamına 1989 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Bilgi İşlem Biriminde başladı. 02/11/1992-25/06/1993 tarihleri arasında Bergama Alacalar Köyünde, öğretmen olarak çalıştı. Dokuz Eylül Üniversitesinde 1993 yılında göreve başladı. 2004 yılında DEÜ. Hemşirelik Yüksekokulu’nda Yüksekokul Sekreteri olarak çalıştı. 15.04.2013-30.03.2015 tarihleri arasında DEÜ.Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü’nde, 2015 yılında İzmir Biyotıp ve Genom Enstitüsünde Enstitü Sekreteri olarak çalıştı.  2016 yılında DEÜ Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda Yüksekokul Sekreteri olarak çalıştı. 05.10.2017 tarihinden itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde Fakülte Sekreter Vekili olarak çalışmaktadır. Akkeçeli  Kurumsal  İletişim ve Koordinasyon, Stres Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi, Etkili ve Güzel Konuşma Eğitim ve Seminerlerine katılmıştır. Akkeçeli evli ve iki çocuk annesidir.