Florence Network


Florence Network, 1995 yılında kurulmuş, 23 Avrupa ülkesinden 53 üniversitenin üye olduğu, Hemşirelik ve Ebelik eğitiminin Avrupa bölgesinde geliştirilmesi için çalışan bir ağdır.

Bu ağın üç ana amacı vardır;

1. Network üyeleri arasında değişim ve işbirliklerini teşvik etmek,

2. Yüksek öğrenimde müfredatların gelişimine katkıda bulunmak,

3. Araştırma işbirlikleri oluşturmak.

Network için her ülkeden üç kurum üye olarak kabul edilmektedir. Üyelik Fleco (Fleronce Network Coordinator) ismi verilen kişi aracılığıyla temsil edilmekte ve tüm iletişim ilgili kurumun Fleco’su tarafından yürütülmektedir. Eğitici ağının yanısıra her kurumdan öğrencilerin de temsil edildiği bir yönetim kurulu yapısı bulunmaktadır. Hemşirelik fakültemiz, 2020 yılında network için aday gösterilmiş ve oylama sonucu üyeliğe kabul edilmiştir.

Doç. Dr. Havva Arslan Yürümezoğlu Fleco olarak fakültemizi temsil etmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız: https://florence-network.org/


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast