Program Çıktıları


Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Program Çıktıları 

PÇ-1. Birey, aile ve toplumun sağlık bakımı gereksinimlerinin karşılanmasında hemşirelik rol ve işlevlerini yerine getirebilecek bilgiye sahip olmak.

PÇ-2. Hemşireliğin temel psikomotor becerilerine sahip olmak.

PÇ-3. Temel iletişim becerilerine sahip olmak.

PÇ-4. Edindiği kuramsal bilgileri bütüncül yaklaşımla ve kültürel özelliklere uygun olarak hemşirelik uygulamalarına aktarabilmek.

PÇ-5. Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim ve danışmanlık gereksinimlerini karşılayabilmek.

PÇ-6. Sağlık bilişim teknolojilerini kullanabilmek ve hemşirelik bakımına yenilikçi yaklaşımları entegre edebilmek

PÇ-7. Etik ilkeler ve yasalara uygun olarak güvenli ve kaliteli bakım verebilmek.

PÇ-8. Hemşirelik uygulamalarında bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

PÇ-9. Eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanarak bakımı yönetebilmek.

PÇ-10. Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanabilmek.

PÇ-11. Sağlık politikalarına katkı sağlayabilmek için meslek örgütleriyle ve diğer sağlık kuruluşlarıyla iş birliği yapmak, faaliyetlere katılmak ve/veya yürütmek.

PÇ-12. Toplumsal duyarlılık bilinci içinde araştırma / proje ve etkinliklerde sorumluluk alabilmek.

PÇ-13. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve yabancı meslektaşları ile iletişim kurabilmek. (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast