Program Kazanımları


Program Kazanımları

BİLGİ
PK-1. Birey, aile ve toplumun sağlık bakımı gereksinimlerinin karşılanmasında hemşirelik rol ve
işlevlerini yerine getirebilecek bilgiye sahip olmak.
PK-2.Çağdaş birey ve meslek üyesi olmanın gerektirdiği genel kültür bilgisine sahip olmak.

BECERİ
PK-3. Hemşireliğin temel psikomotor becerilerine sahip olmak.
PK-4. Temel iletişim becerilerine sahip olmak.

YETKİNLİK
PK-5. Edindiği kuramsal bilgileri bütüncül yaklaşımla hemşirelik uygulamalarına aktarabilmek.
PK-6. Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim ve danışmanlık gereksinimlerini karşılayabilmek.
PK-7. Bakımın yürütülmesinde sağlık bilişim sistemlerini kullanabilmek.
PK-8. Hemşirelik bakımını kültürel özelliklere, etik ilkelere, kalite yönetimine ve yasalara uygun
yönetebilmek.
PK-9. Hemşirelik uygulamalarında bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.
PK-10. Eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini
kullanarak bakımı yönetebilmek.
PK-11. Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanabilmek.
PK-12. Hemşirelik ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini Türkçeyi
doğru kullanarak yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
PK-13. Sağlık politikalarının oluşturulmasına katkı sağlayabilmek.
PK-14. Toplumsal duyarlılık bilinci içinde sektörler arası işbirliği yaparak proje ve etkinlikler
yürütebilmek.
PK-15. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve yabancı meslektaşları ile iletişim
kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).