Misyon Vizyon ve Amaç


VİZYON

Hemşirelik eğitimi, araştırmaları ve uygulamaları ile sağlık bakımını şekillendirmede öncü olmak.

MİSYON

Sorumlu olduğu bireylere bütüncül bakış açısıyla, etik ilkeler doğrultusunda rol ve sorumluluklarını yerine getirebilen, ekip, hasta ve ailesiyle etkin iletişim kurabilen, işbirliği içinde çalışabilen, bilimsel ilkeler doğrultusunda bakım verebilen, liderlik ve karar verme becerilerini kullanabilen ve yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu sürdürebilen hemşireler yetiştirmektir.

AMAÇ

1. Hemşirelik süreci kapsamında etik ilkeler doğrultusunda hasta ve ailesine ekip iş birliği içinde bütüncül bakım verir.
2. Mesleğin gelişimine katkıda bulunacak araştırma ve proje süreçlerine katılır.
3. Lisans mezununun rol ve işlevlerini yerine getirebilecek bilgi ve beceriler doğrultusunda yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu sürdürür.

Başarım göstergeleri:

A1) Etik ilkeler doğrultusunda hasta ve ailesine ekip işbirliği içinde bütüncül bakım verir.

BG1: Newcastle Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Ölçeği’nden 70 puan ve üzeri puan alınması
BG2: Mezunlar hakkında işveren program yeterlikleri görüşlerinde katılıyorum ve tamamen katılıyorum maddelerinin %60 ve üzerinde olması
BG3: Mezunlar hakkında işveren program yeterlikleri görüşlerinde memnuniyet düzeylerinin ortalamasının 7 puan ve üzeri olması

A2) Mesleğin gelişimine katkıda bulunacak araştırma ve proje süreçlerine katılır.

BG1: Mezunlarımızın eğitim süresi boyunca %5’inin toplumsal, sosyal ve bilimsel araştırma ve projelerde yer alması

A3) Lisans mezununun rol ve işlevlerini yerine getirebilecek bilgi ve beceriler doğrultusunda yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu sürdürür.

BG1: Son sınıfın notlarının ve uygulamaya verilen notların verilmesi ile hemşirelerin intörnler için ilgili formları doldurması
BG2: Mezunların %5’i ilk 5 yıl içerisinde lisansüstü hemşirelik eğitim programlarına devam etmesi
BG3: Mezunların %5’i ilk 5 yıl içerisinde çalıştıkları alanda yeterlik kazandıracak sertifika eğitimi veya diğer bilimsel programlara (kongre, sempozyum, kurslar, vb.) katılması

Program amaçları ve misyon, 2024-03 müfredat kararları ile 01.03.2024 tarihinde güncellenmiştir.

Yıl Hedefleri

1.Sınıf Yıl Hedefleri

1. Hemşirelik mesleğinin tarihini, temel kavramlarını, rollerini, sorumluluklarını, etik ve
yasal boyutlarını bilme
2. Bireyin biyo-psiko-sosyal bütünlüğünü koruma ve geliştirmenin önemini anlama
3. İnsanın fizyolojik-anatomik yapısını bilme/insan vücudunun nasıl çalıştığını
anlayabilme
4. İletişim becerilerini bilme
5. Bilişim sistemleri ve teknolojiyi kullanabilme
6. Bilimsel düşünmenin önemini anlayabilme

2. Sınıf Yıl Hedefleri

1. Hemşireliğin temel ilke ve uygulamaları doğrultusunda klinik uygulama yapabilme
2. Sağlığı koruma, geliştirme ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımı
verebilme
3. Bireysel ve profesyonel gelişme sağlama

3. Sınıf Yıl Hedefleri

1. Sağlığı koruma, geliştirme ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımı
verebilme
2. Araştırma yöntemlerini ve hemşirelikte araştırmanın önemini anlama

4. Sınıf Yıl Hedefleri

1. Sağlığı koruma, geliştirme, karmaşık ve çoklu sağlıktan sapma durumlarında
hemşirelik bakım verebilme
2. Hemşirelikte yönetim bilgisine sahip olma
3. Bireysel ve profesyonel gelişme sağlama


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast