Misyon Vizyon ve Amaç


VİZYON

Hemşirelik eğitimi, araştırmaları ve uygulamaları ile sağlık bakımını şekillendirmede öncü olmak.
MİSYON

Mezunlarını bütüncül bakım verebilen, etik ilkeler doğrultusunda rol ve sorumluluklarını yerine getirebilen, ekip, hasta ve ailesiyle iyi iletişim ve işbirliği içinde olan, bakımı bilimsel ilkeler doğrultusunda sürdürebilen, liderlik becerilerini kullanabilen, birlikte çalıştığı yöneticilerinin, ekip üyelerinin ve bakım verdikleri bireylerin memnuniyetini sağlayan, otonomisi olan, yeniliklere açık ve yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu sürdürebilen, %5 akademisyen, %10 yönetici, %10’u ilk 5 yıl içerisinde lisansüstü eğitim programlarına devam eden, %5 i ilk 5 yıl içerisinde sertifika programlarına katılan, %85’i (hastane, ASM, TSM, TRSM, sigorta şirketi, okul, işyeri vb.) hemşire pozisyonlarında çalışabilecek yeterlilikte hemşireler olarak yetiştirmektir.

AMAÇ

Mezunlarını bütüncül bakım verebilen, etik ilkeler doğrultusunda rol ve sorumluluklarını yerine getirebilen, ekip, hasta ve ailesiyle iyi iletişim içinde olan ve işbirliği içinde çalışabilen, otonomisi olan, liderlik özelliklerine sahip, yeniliklere açık ve yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu sürdürebilen, %5 akademisyen, %10 yönetici, %85 klinik hemşiresi pozisyonlarında çalışabilecek yeterlilikte hemşireler olarak yetiştirmektir.

Yıl Hedefleri

1.Sınıf Yıl Hedefleri

1. Hemşirelik mesleğinin tarihini, temel kavramlarını, rollerini, sorumluluklarını, etik ve
yasal boyutlarını bilme
2. Bireyin biyo-psiko-sosyal bütünlüğünü koruma ve geliştirmenin önemini anlama
3. İnsanın fizyolojik-anatomik yapısını bilme/insan vücudunun nasıl çalıştığını
anlayabilme
4. İletişim becerilerini bilme
5. Bilişim sistemleri ve teknolojiyi kullanabilme
6. Bilimsel düşünmenin önemini anlayabilme

2. Sınıf Yıl Hedefleri

1. Hemşireliğin temel ilke ve uygulamaları doğrultusunda klinik uygulama yapabilme
2. Sağlığı koruma, geliştirme ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımı
verebilme
3. Bireysel ve profesyonel gelişme sağlama

3. Sınıf Yıl Hedefleri

1. Sağlığı koruma, geliştirme ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımı
verebilme
2. Araştırma yöntemlerini ve hemşirelikte araştırmanın önemini anlama

4. Sınıf Yıl Hedefleri

1. Sağlığı koruma, geliştirme, karmaşık ve çoklu sağlıktan sapma durumlarında
hemşirelik bakım verebilme
2. Hemşirelikte yönetim bilgisine sahip olma
3. Bireysel ve profesyonel gelişme sağlama


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast