Akademik Kadro Sayıları


Akademik Kadro Sayıları

Profesör: 4

Doçent: 7

*Doktor Öğretim Üyesi: 18

(*) 10 öğretim elemanı doçent ünvanı almıştır

Öğretim Görevlisi: 7

**Araştırma Görevlisi: 33

(**) 7 öğretim elemanı SBE kadrosundadır

Toplam Akademik kadro : 69