Akademik Kadro Sayıları


Akademik Kadro Sayıları

Profesör: 6

Doçent: 18

*Doktor Öğretim Üyesi: 3

Öğretim Görevlisi: 4

**Araştırma Görevlisi: 34

(**) 7 öğretim elemanı SBE kadrosundadır

Toplam Akademik kadro : 66