Akademik Kadro Sayıları


Akademik Kadro Sayıları

Profesör: 11

Doçent: 13

Doktor Öğretim Üyesi: 16

Öğretim Görevlisi Doktor: 1

Araştırma Görevlisi: 14

Toplam Akademik kadro : 55

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast