Klinik Uygulama Alanları


T.C.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

KLİNİK UYGULAMADA UYULMASI GEREKEN ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARI

 

 1. Uygulamaya zamanında gelinmelidir.
 2. Uygulamada forma bütünlüğüne dikkat edilmelidir.
 3. Uygulamaya gerekli ön hazırlıklar yapılarak gelinmelidir.
 4. Uygulamada sorumlu öğretim elemanı, rehber hemşire bilgisi ve eşliği olmaksızın uygulama yapılmamalıdır.
 5. Öğrenciler, uygulamalar sırasında kendilerinin ve arkadaşlarının zarar görmesini önlemeye dikkat etmelidir.
 6. İstenmeyen durumlar oluştuğunda sorumlu öğretim elemanına bilgi vermelidir.
 7. Uygulama alanlarında mesleki davranış kurallarına uyulmalıdır.
 8. Uygulamada öğrenci öğretim elemanları, arkadaşları, hasta, hasta yakınları ve diğer ekip üyelerine uygun ve saygılı bir iletişim kurmalıdır.
 9. Tüm öğrenciler uygulama ve girişimlere katılmalıdır.
 10. Öğrenci uygulamada geri bildirim alma-verme için açık olmalıdır.
 11. Uygulamada insan onuruna ve özerkliğine saygı gösterilmelidir.
 12. Kaba, saldırgan, kibirli veya yargılayıcı olarak algılanabilecek herhangi bir dil veya üslup kullanmaktan kaçınılmalı ve iletişim sürdürmelidir.
 13. Öğrenci, hastasının güvenliğini sağlamaktan, güvenliği için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik girişimlere katılmaktan ve uygulamaktan sorumludur.
 14. Öğrenci hastasının gereksinimleri doğrultusunda, bilim ve teknolojinin olanaklarından da yararlanarak güvenli hemşirelik bakımını bütüncül bir yaklaşımla vermelidir.
 15. Öğrenci, hizmet verdiği bireylerin bakım konusunda doğru, yeterli ve anlayabileceği bir biçimde bilgilenmelerini sağlamalıdır.
 16. Öğrenci, bireyin bakımı, tıbbi uygulamaları ve tedaviyi reddetme hakkına saygı göstermelidir.
 17. Öğrenci hastasının fiziksel, ruhsal ve sosyal açılardan mahremiyetinin korunmasını sağlamalıdır.
 18. Öğrenci hastası ya da ailesi ile ilgili olarak paylaştığı bilgilerin kayıtlarının gizliliğine özen göstermeli, klinikten sorumlu öğretim elemanı, klinik hemşiresi ve sorumlu hekimi dışında bireyin rızası olmaksızın başka bireylerle paylaşmamalıdır.
 19. Öğrenci, klinik uygulamada bakım verdiği hasta ve ailesine karşı sorumluluklarını bilmelidir.
 20. Öğrenci, hasta ve ailesinin gereksinimlere göre yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanarak sağlık eğitimi düzenlemelidir.
 21. Öğrenci; hasta, ailesi, klinik hemşireleri, akranları ve sorumlu öğretim elemanına karşı dürüst davranmalıdır.
 22. Öğrenci, mesleki bilgi ve deneyimlerini paylaşma sorumluluğunu üstlenmelidir.
 23. Öğrenci, tüm sağlık meslek üyeleri ile yapıcı, etkin ve sürekli iş birliği içinde çalışmalıdır.
 24. Öğrenci, uygulama yerinde her türlü araç ve gerecin kullanılmasına azami özen göstermelidir.
 25. Klinik uygulama alanlarında fotoğraf, ses ve görüntü kaydı alınmamalı yayınlanmamalı, paylaşılmamalıdır.
 26. Uygulama yapılan kurum, kurum çalışanları, hasta ve hasta yakınları ile ilgili verilerin gizliliğini ihlal edebilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.
 27. Uygulama yapılan kurumun politika, prosedür ve talimatlarına uygun davranılmalıdır.
 28. Hasta güvenliği kapsamında öğrenci klinik hemşire, sorumlu hemşire ve sorumlu öğretim üyesi olmadan uygulama yapmamalıdır.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast