Akademik Başarılarımız


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Gülçin ÖZALP GERÇEKER, “Gerçeker, G. Ö., Binay, Ş., Bilsin E., Kahraman A., & Yılmaz, H. B. (2018) Effects of Virtual Reality and External Cold and Vibration on Pain in 7- to 12-Year-Old Children During Phlebotomy: A Randomized Controlled Trial. Journal of PeriAnesthesia Nursing, 33(6), 981-989”, isimli çalışması ile 2018 Mary Hanna Memorial Journalism Award İkincilik Ödülü almıştır.

Aslı AKDENİZ KUDUBEŞ ve Murat BEKTAŞ, Yorgunluğa İlişkin Verilen Eğitimin Pediatrik Onkoloji Hastalarının Yorgunluk Düzeyi ve Yaşam Kalitesine Etkisi, 23. Ulusal Kanser Kongresi, 17-21 Nisan 2019 Antalya, Sözel Bildiri Birincilik Ödülü 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi ve doktora öğrencisi Hale TURHAN DAMAR, D.E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2018 yılı mezuniyet töreninde Doktora ikincisi olarak mezun olmuştur.

Gülçin ÖZALP GERÇEKER, Dijle AYAR, Emine Zahide ÖZDEMİR, Murat BEKTAŞ. 5-12 Yaş Çocuklarda Kan Alımında Sanal Gerçekliğin Korku, Anksiyete Ve Ağrıya Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma, Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi, 13-15 Aralık 2018 İzmir, Sözel Bildiri Birincilik Ödülü

Abdurrahman YAKIŞIR ve Prof. Dr. Zekiye ÇETİNKAYA DUMAN.  Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinden Hizmet Alan Kronik Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylerin İnternette Ruhsal Sağlıkları ile İlgili Bilgi Arayışı Davranışlarının İncelenmesi,  V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20-23 Kasım 2018 Beldibi/Antalya, Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü

Burcu ÖZKUL ve Neslihan GÜNÜŞEN.  Lise Öğrencilerinde Depresif Semptom Sıklığının ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Epidemiyolojik Bir Araştırma, V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20-23 Kasım 2018 Beldibi/Antalya, Poster Bildiri İkincilik Ödülü

Figen ŞENGÜN İNAN, Neslihan GÜNÜŞEN, Burcu ÖZKUL ve Nesrin AKTÜRK. İyileşmede Bir Boyut: Meme Kanseri Sonrası Çalışma Yaşamına Dönme, V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20-23 Kasım 2018 Beldibi/Antalya, Prof. Dr. Perihan Velioğlu Hemşirelik Fonu Teşvik Ödülü ve Sözel Bildiri Birincilik Ödülü

Yağcan H, Güler B, Parlas M, Horsum A. Gebe Bilgilendirme Eğitiminin Doğum Memnuniyetine Etkisinin Odak Grup Görüşmesi ile İncelenmesi, 1. Uluslararası ve 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 18-21 Ekim 2018 İzmir, Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü

Barış V.K., İntepeler Seren Ş. Hasta düşmeleri ile ilgili paydaşların düşme nedenleri ve önleyici uygulamalar hakkındaki görüşlerinin belirlenerek ilevsellik, yetiyitimi ve sağlığın uluslararası sınıflandırılması modeline göre gruplandırılması, 6. Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 10-13 Ocak 2018 Antalya, Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü İkinciliği

Gürol Arslan G, Özden D, Alan N, Yılmaz İ, Ayık C, Göktuna G. Santral Venöz Kateterden Puşe (Bolus) Yöntemi İle İlaç Uygulamalarının İncelenmesi.  Leman Birol ve İnci Erefe Araştırma Ödülleri 2018 Birincilik Ödülü

Bilik Ö, Damar HT,  Özdağoğlu G, Özdağoğlu A, Damar M. tarafından A “Hemşirelik alanındaki araştırma makalelerinin bilimetrik analizi: türkiye örneği” isimli çalışmaları ile Leman BİROL ve İnci EREFE Araştırma Ödülleri”nde 2018 Yılı İkincilik Ödülü

Yıldırım N, Kocaman G. “Yoğun Bakım Birimlerinde, Basınç Ülseri Önleme Kılavuzu Kullanımını Kolaylaştırma Girişimlerinin Kılavuz Önerilerine Uyum Ve Hasta Sonuçlarına Etkisi, Ocak 2018 “VII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Sözel bildiri üçüncülük ödülü

Öğce F, Candaş B, Damar HT, Çelik B, Karayurt Ö, Çakmakçı M, Sayek İ. Güvenli Cerrahi Kontrol Listesine İlişkin Türkiye’deki Uygulamalar ve Cerrahi Ekibin Düşünceleri, 2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi, Sözel Bildiri 2.cilik ödü 

Yürümezoğlu HA, Çamveren H, Kocaman G. “Türkiye’de Hemşirelik Lisans Programlarının Tercih Edilme Sırası ve Yerleşenlerin Hemşirelik Dışı Program Tercihlerinin İncelenmesi, Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 12-13 Ekim 2017,  Sözel Bildiri Birincilik ödülü

Özden D., Arslan Gürol G., Ertuğrul B., ‘Hemşirelerin Etik Liderlik ve Etik İklim Algılarının İş Doyumlarına Etkisi’, 2017 Leman Birol ve İnci Erefe Araştırma Ödülleri İkincilik Ödülü

Yılmaz İ, Özden D, Gürol Arslan G. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Kapalı Aspirasyon Sistemi ile ilgili Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi. 2017 Leman Birol ve İnci Erefe Araştırma Ödülleri Üçüncülük Ödülü

Sezgin, D., Mert, H., Özpelit H., Akdeniz B. The Effect on Patient Outcomes of a Nursing Care and Follow-up Program for Patients with Heart Failure : A Randomized Controlled Trial ”, Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı 2017 Hemşirelikte Araştırma  İkincilik Ödülü

Arslan Yürümzeoğlu, H., International Congress of Black Sea Nursing Education, October 12-13 2017, Sözel Bildiri Birincilik Ödülü.

Barış V.K., İntepeler Seren Ş., Yeginboy E.Y. İzmir ilinde bulunan üniversite ve kamu hastanelerindeki hasta düşmelerinin maliyet analizi, 5. Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü Birinciliği, 01-04 Mart 2016 Antalya

Arslan Yürümzeoğlu, H., Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Hemşirelik Yönetimi Kongresi, 8-10 Aralık 2016, Prof. Dr. Perihan Velioğlu Hemşirelik Fonu Sözel Bildiri Birincilik Ödülü

Arslan Yürümzeoğlu, H., Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Hemşirelik Yönetimi Kongresi, 8-10 Aralık 2016, Yönetici Hemşireler Derneği Sözel Bildiri Birincilik Ödülü

Arslan Yürümzeoğlu, H., IV. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi, 16-18 Kasım 2016, Sözel Bildiri Birincilik Ödülü.

Yılmaz İ, Özden D. Hemşirelikte Değerler Eğitimi Neden Önemlidir? III. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Bursa. 05-06/10/2015, Poster Bildiri Birincilik Ödülü

Karayurt Ö, Ordin, Y, Ünek, T, Astarcıoğlu İ, Çocukluk ve adölesan dönemde karaciğer nakli olmuş hastaların immunosupresif ilaçlar ve tadaviye uyumu, okul performansı, semptom ve depresyon düzeylerinin incelenmesi. Sözel bildiri birincilik ödülü 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 12-15 Kasım 2015, Muğla.

Ongun, P., İntepeler Ş.S. (2015) Ameliyathane Çalışanlarının Hasta Güvenliğine İlişkin Tutumları ve Etkileyen Faktörler, 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü.

Savcı A, Bilik Ö. “Total Diz Protezi Uygulanan Hastalarda Roy Uyum Modeli’ne Temellendirilmiş Sürekli Bakımın Değerlendirilmesi”/ Poster birincilik ödülü, VII. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, 27 Ekim – 1 Kasım 2015, Antalya.

Aydın, S., Davran, N.B., Gököz, C., Gül, B., Özen M., Samur, M., İntepeler Ş.S. (2015) Değişim Ajanı Rolü ile Jinekoloji Hemşirelerinde Davranış Değişikliğinin Sağlanması, 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Melikşah Üniversitesi, Kayseri, Sözel Bildiri Birincilik Ödülü.

Özlem Küçükgüçlü, Burcu A. Söylemez, “Avrupa ileri yaş aktif ağı projesi”, 12. Ulusal geriatri kongresi ve 10. Geropsikiyatri Sempozyumu, 5-8 Mart 2015 Sözel Bildiri ikincilik ödülü

Çakır, A., Çimen, A., Dörttepe, Ö.K., İntepeler Ş.S., Türkyılmaz, B. (2014) İzmir İli Hastanelerinde 2006-2014 Tarihleri arasında Hasta Güvenliği Kültüründeki Değişimin Analizi,  4. Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, Sağlıkta Kalite Standartları En İyi Araştırma ve Bilimsel Yayın Ödülü.

İntepeler, Ş.S. (2014) Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Yılın Öğretim Üyesi Ödülü.

İntepeler, Ş.S., Eşrefgil, G., Yılmazmış, F., Bengü, N., Dinç, N.G., İleri, S., Ataman, Z.  (2014) İş Doyumu ve Hemşirelik Çalışma Ortamının Hemşirelerin Kurumsal Bağlılıkları Üzerine Etkisi, Türk Hemşireler Derneği, İzmir, Leman Birol-İnci Erefe Poster İkincilik Ödülü.

Burcu Akpınar Söylemez, DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Birincilik Ödülü, 05.12.2014

Burcu Akpınar Söylemez, Özlem Küçükgüçlü, “Kademeli olarak azalmış stres eşiği modeline göre yapılan girişimlerin demanslı birey ve ailesinin bakım sonuçlarına etkisinin incelenmesi”, 16. Ulusal iç hastalıkları kongresi, 15-19 Ekim 2014, Sözel bildiri üçüncülük ödülü

Özlem Küçükgüçlü, Hatice Mert, Burcu A. Söylemez,”When Does the Family Decide to Institutional Care for Alzheimer Patients: Examination of Decision Making Experience for Institutional Care”, The 1st International Home Care Congress, İZMİR, Temmuz 2013, Uluslararası organizasyon, Sözel bildiri üçüncülük ödülü

Burcu Akpınar Söylemez, Hemşirelik Fakültesi yılın araştırma görevlisi, 2013

Öztürk Haney M, Beşer A, Bahar Z, Açıl D, Yardımcı T, Andıç S,”Lonelıness Among The Elderly In Rural and Urban Areas”,I. Uluslararası Evde Bakım Kongresi, İZMİR, Temmuz 2013, Uluslararası organizasyon. “Sözel Bildiri İkincilik Ödülü”

 

 

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast