Bilimsel Etkinlikler


Sürekli Kurslar

 • Doğuma Hazırlık Eğitimi Kursu
 • Elektronik Fetal İzlem Kursu
 • Gebeler İçin Emzirme Kursu
 • Doğum Sonu Emzirme Kursu
 • Bebek Bakım Kursu

2021 Yılı

 • 2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 7-9 Ocak 2021. Kongre sitesi için tıklayınız.

2020 Yılı

 • 8.Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Online Sempozyumu, 25 Aralık 2020. Sempozyum programı için tıklayınız. Sempozyum davetiyesi için tıklayınız.

2019 Yılı

2018 Yılı 

2017 Yılı 

2015 YILI

2014 YILI

2013 YILI

2012 YILI

 • Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, DEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, 26 Aralık 2011-17 Şubat 2012, İzmir

2011 YILI

Kongreler

 • Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi, 15-17 Eylül 2011, İzmir
 • 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 6-9 Eylül 2011, İzmir

Çalıştaylar

 • Bologna Süreci: Nasıl Bir Öğrenci/Mezun İstiyoruz? Çalıştayı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 12 Eylül 2011, İzmir
 • How Do You Measure and Assess Quality of PhD Education in Nursing? ORPHEUS Congress, 17-30 Nisan 2011, İzmir

Kurslar

 • Niteliksel Araştırma Kursu, 3-5 Ekim 2011, DEÜ Hemşirelik Fakültesi, İzmir
 • Hizmetiçi Eğitim Hemşireleri İçin Eğitim Becerileri Kursu, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şubesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 24-28 Ocak 2011, İzmir
 • Sigarayı Bıraktırma Kursu, 25 Nisan 2011
 • Yenidoğan Yoğun Bakım Kursu, 06 Nisan 2011
 • Elektronik Fetal İzlem Kursu, 11 Mart 2011
 • Yatan Hasta Psikososyal Ted. ve Topluma Yeniden Katılım ve Eğitim Kursu, 25-27 Ocak 2011
 • Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, 06 Aralık 2010-28 Ocak 2011, İzmir
 • Yaşlı ve Hasta Bakıcısı Sertifika Programı, 21 Mart- 27 Mayıs 2011, DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO, DEÜ Hemşirelik Fak. ve Seferihisar Belediyesi, İzmir
 • Gebe Eğitim Sınıfı: 23-30 Ekim 2011, D.E.Ü. Hemşirelik Fakültesi, İzmir
 • Gebe Eğitim Sınıfı: 27 Aralık 2011 – 05 ve 08 Ocak 2012, D.E.Ü. Hemşirelik Fakültesi, İzmir
 • Bebek Emzirme Kursu, 25 Aralık 2011-14 Ocak 2012, D.E.Ü. Hemşirelik Fakültesi, İzmi Onkoterapi Kursu, DEÜ Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencileri için, İzmir
 • Onkoterapi Kursu, DEÜ Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim Elemanları ve DEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemşireleri İçin, İzmir
 • Hemşirelikte Mentörlük Kursluk, 13-14 Eylül 2011, İzmir
 • Evde Bakım Kursu, 6-7 Ekim 2011
 • Kanıta Dayalı Hemşirelik Kursu, 05 Eylül 2011, İzmir
 • Culturel Theories and Their Applications to Practice, Administration, Education, Research, 13-14 Eylül 2011, İzmir
 • Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Sağlık Bakanlığı, 26 Aralık 2011-17 Şubat 2012, İzmir
 • Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitici Eğitimi, 01 Ocak-31 Aralık 2011, İzmir
 • Gebelik, Doğum, Doğum Sonrası ve Ebeveynliğe Hazırlık Kursu, 01 Mart-31 Aralık 2011, İzmir
 • Kent Sağlık Grubu Rehber Hemşire (Preseptör) Eğitim Programı, 02-03 Kasım 2011, İzmir
 • İletişim Becerileri Kursu, Hugo Boss, 13 Mayıs -7 Haziran 2011, İzmir

Sempozyumlar

 • İzmir 4.İleri Yaş Sempozyumu
 • Halk Sağlığı Hemşireliğinin Bugünkü Durumu ve Geleceği Çalıştayı, 25-29 Mayıs 2011, İzmir
 • Çalışan Güvenliği Sempozyumu, 2011, İzmir

Seminerler

 • Öğrenme Çıktılarının Yazılması, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Toplantısı, 21 Aralık 2011, İzmir
 • İhtiyaç Analizinin Yapılması ve Öğrenme Çıktılarının Yazılması, “Bologna Süreci: Nasıl Bir Öğrenci/Mezun İstiyoruz?” Çalıştay, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 12.09.2011, İzmir

Yürütülen Projeler

 • Kesici-Delici Alet Yaralanmasını Önlemeye Yönelik Hemşirelik Girişimleri: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Örneği
 • Sağlık Çalışanlarının Hepatit B Maruziyetlerinin Belirlenmesi ve Girişim Sonuçlarının Etkisi Projesi, DEÜ Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Anabilim Dalı, DEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, DEÜ Eğitim ve Araştırma Hastannesi Enfeksiyon Anabilim Dalı

2010 YILI

Sempozyumlar

 • 12. Ulusal Diyabet Hemşireliği Sempozyumu,14 Mayıs 2010
 • Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı
 • 2. Geriatri Hemşireliği Eğitim Günleri, 15-16 Ocak 2010

Çalıştaylar

 • Halk Sağlığı Hemşireliğinin Bugünkü Durumu ve Geleceği Çalıştayı, 2010

Kurslar

 • Kanıta Dayalı Hemşirelik Kursu, Hemşirelikte Yönetim kongresi, 5 Kasım 2010
 • Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitici Eğitimi, 01 Mart-31 Aralık 2010, İzmir
 • Gebelik, Doğum, Doğum Sonrası ve Ebeveynliğe Hazırlık Kursları, 01 Mart-31 Aralık 2010, İzmir
 • Antepartun-İntrapartum Fetal İzlem Kursu
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, İzmir, 2010 (Eğitimci Olarak Düzenleyici, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı )
 • Hemşire, Tekniker ve Teknisyenler İçin Travma Resüsitasyon Kursu, Urla, 2010 (Eğitimci Olarak Düzenleyici)
 • 4. Geriatri 2010 Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi Geriatri Hemşireliği Kursu, 01 Nisan 2010
 • 8. Ege Diyabet Günleri – Diyabet Hemşireliği Kursu, 04 Kasım 2010
 • T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Programı, 30 Aralık 2010

2009 YILI

Sempozyumlar

 • Yaz Konferansları-6, Türkiye’de Hemşire Yetersizliği, Nedenler, Problemler Güvenli Bakım İçin Çözümler,Hemşirelik Yüksekokulu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ile birlikte yapılmıştır. 17-19 Haziran 2009, İzmir.

Kurslar

 • Yapısal Eşitlik Modellemesi, 21-23 Mayıs 2009, İzmir
 • Liderlik ve Güçlendirme Kursu, 20-24 Ekim 2009, Sivas
 • Q Metodolojisi Kursu, 20-24 Ekim 2009, Sivas
 • Çatışma Çözümü Kursu, 20-24 Ekim 2009, Sivas
 • HTT-Travma Resüsitasyon Kursu, 17-20 Mart,14-17 Nisan, 17-20 Kasım 2009, İzmir
 • Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitici Eğitimi, 09-10 Ekim 2009, İzmir
 • VII. Ege Diyabet Günleri, Diyabet Hemşireliği Kursu, 11-13 Kasım 2009, İzmir
 • Evidence Based Nursing Kursu, 29 Mayıs 2009, İzmir
 • Diyabet Hemşireliği Temel Eğitim Programı, 16 Şubat 2009, İzmir
 • İzmir Bölgesi Hizmet İçi Eğitim Hemşireleri İçin Eğitim Becerileri Kursu, 07-11 Aralık 2009, İzmir
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu; İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 27 Mart 2009, İzmir
 • Doğuma Hazırlık Sınıfı
 • Yenidoğan Bakımı Sınıfı
 • Emzirme Sınıfı
 • Gebelik, Doğum, Doğum Sonu ve Ebeveynliğe Hazırlık Kursu, 01 Nisan 2009, 31 Aralık 2009, İzmir

2008 YILI

Kongreler

 • Uluslararası Avrupa Kültürlerarası Hemşireler Derneği Kongresi- 1st. European Transcultural Nurses Congress, 4-6 Haziran 2008

Kurslar

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Rehber Hemşire Eğitim Programı, 03 Aralık 2008 ve 17 Aralık 2008
 • Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitici Eğitimi, 25-26 Ocak 2008, İzmir

Çalıştaylar

 • Hemşirelikte Kavramsal Modele Dayalı Araştırmanın Değeri Çalıştayı, Temmuz 2008

2007 YILI

Yürütülen Projeler

 • Hemşirelikte Araştırma Kullanımı” projesi 2006 yılında DEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemşirelik Müdürlüğü işbirliği ile başlatılmıştır.
 • DEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ile Tükenmişliğin Önlenmesi Projesi yürütülmektedir.

Kurslar

 • Rehber Hemşire Eğitim Programı, 22-23 Şubat 2007
 • “Program Değerlendirme: Ne? Niçin? Nasıl?” Çalıştayı, 16 Şubat 2007
 • Avrupa Lisans Eğitimi Hemşirelik Ağı Koordinatörler Toplantısı – ENNE The European Network of Nursing in Higher Education, 15-16 Ekim 2007
 • Avrupa Lisans Eğitimi Hemşirelik Ağı Semineri – European Network of Nursing in Higher Education Seminar, 18-19 Ekim 2007
 • Sağlık Alanında Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Projesi Eğitimciler Toplantısı, 06-09 Kasım 2007
 • Doğum Öncesi Hazırlık Kursu, Eğitici Eğitimi, 13-14 Eylül 2007
 • Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemşirelik Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü İşbirliği İle Dahiliye Hemşireliği Eğitim Programı, 22 Mart-24 Mayıs 2007
 • PDÖ Eğitici Eğitimi Kursu, 08 Şubat 2007
 • PDÖ ve Hemşirelik Eğitiminde Öğrenci Değerlendirme Kursu, 15-16 Ekim 2007
 • Sağlık Alanında Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Projesi Eğitimciler Toplantısı, 06-09 Kasım 2007
 • Diyabet Hemşireliği Temel Eğitim Programı Kursu, 05-30 Mart 2007
 • Acil Bakım Hemşireliği Kursu, 05-06 Nisan 2007
 • Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, 12-27 Mart 2007
 • İş Sağlığı Hemşireliği Derneği ve Üniversitelerarası İşbirliği ile Hazırlanan İşyeri Hemşiresi, Sağlık Memuru Temel Eğitim Sertifika Programı, 29 Ocak 2007 – 13 Şubat 2007

2006 YILI

Kongreler

 • 1. Avrupa Hemşirelik Öğrenci Kongresi, 25-26 Mayıs 2006

Kurslar

 • Diyabet Kursu, 07-21 Nisan 2006
 • Demans Alzeihmer Bakım Kursu, 24-28 Nisan 2006
 • Demans Alzheimer Hastası Bakıcı Kursu, 24-28 Nisan 2006
 • Sertifikalı Diyabet Hemşiresi Yetiştirme Program, 27 Mart 21 Nisan 2006
 • Kültürlerarası Yeterlilik ve Uzaktan Eğitim Kursu, 21-22 Eylül 2006

2005 YILI

Kongreler

 • I. Avrupa Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 25 Mayıs 2005

Konferanslar

 • Yaz Konferansları-5, Kadın, Hemşirelik ve Politika, 23-24 Haziran 2005

2004 YILI

Konferanslar

 • Yaz Konferansları-4, Türk Hemşireliğinde Kilometre Taşları, 6 Eylül 2004

2003 YILI

Konferanslar

 • Hemşirelik ve Feminizm Yaz Konferansı, 3 Haziran 2003, İzmir

2002 YILI

 • Türkiye’de Hemşirelik Eğitimi Entegrasyon Toplantısı, 29 Haziran 2002, İzmir
 • Dünyada ve Türkiye’de Hemşirelikte Doktora Eğitimi Sempozyumu, 26-28 Haziran 2002,  İzmir

2001 YILI

 • Uluslar Arası Katılımlı Akademik Yazarlık Sempozyumu, 19-22 Haziran 2001, İzmir
 • The Nursing Education Programme of thr Faculty of Health Care, Rien Heijne and Ruud Heijnen, Hogeschool Zuyd University for Professional Education, 30 April 2001, İzmir

2000 YILI

 • Yaz Konferansları-I, 15-16 Haziran 2000, İzmir

1999 YILI

 • Kalite Kursu, 10 Mayıs 1999
 • Sağlıkta Etik Paneli, 11 Mayıs 1999

1998 YILI

 • Hemşirelik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenim, Dr. Christine Alavi, 07-11 Eylül 1998, İzmir

1997 YILI

 • V. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2-4 Temmuz 1997, İzmir

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast