WEB Tanıtım


 

Hemşirelik eğitiminin temel amaçlarından biri, öğrencilerin bilgilerini uygulamaya aktarmalarını sağlamaktır. Öğrenci sayısının sürekli artması, beceri laboratuvarları ve klinik uygulama alanlarının yetersiz kalması hemşirelik öğrencilerinin etkili ve istenilen düzeyde mesleki beceriye ulaşamamasına neden olmaktadır. Bu durum öğrencilere daha az öğrenme fırsatı vermekte ve öğrenme sürecinin klinik ortamda kesintiye uğramasına neden olmaktadır. Bu koşullar altında yenilikçi eğitim tekniklerinin başında da simülasyon gelmektedir. Simülasyon laboratuvarlarında eğitim ortamı kontrol altında tutulabilir, uygulama boyunca kullanım zorluk seviyesi arttırılabilir, öğrencilere geribildirim vererek öğrenmeleri pekiştirilebilir ve hastaya zarar vermeden tekrarlı uygulama ve bireysel öğrenme fırsatı sağlanabilir. Simülasyon laboratuvarlarının öğrencilerin özgüvenini, klinik karar verme becerisini, profesyonel ve kişilerarası işbirliğini arttırdığı, problem çözme ve eleştirel düşünme becerisini geliştirdiği literatürde belirtilmektedir. Simülasyon laboratuvarı ile lisans, lisansüstü, klinisyen ve akademisyen hemşireler olmak üzere pek çok alana hizmet sunacağı öngörülmektedir. Yeni mezun ve çalışmakta olan hemşirelerin de sürekli mesleki gelişimlerine katkı sağlayacağı bir eğitim ortamı da sunacaktır. Lisansüstü hemşirelik eğitiminde de tezler ve münferit araştırmaların yürütülebilmesi için ortam sunması açısında da simülasyon laboratuvarının önemi büyüktür.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast