Tarihçe


Florence Hemşirelik ve Ebelik ağı, bir iletişim ağıdır ve uluslararası düzeyde gelecekteki meslektaşları tanımak için büyük bir fırsattır. Bu iletişim ağı, üniversitelerde akademik görevini yürüten ve klinikte çalışan hemşireler/ebeler arasında uluslararası iletişimi arttırmayı ve geliştirmeyi amaçlar. Florence Network; Avrupa’da farklı çalıştaylar ve konferanslar aracılığıyla bilgi alışverişinde bulunmayı, hemşireler ve ebeler olarak mevcut durumu iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Ağ, Avrupa’da 18 ülkede ve yaklaşık olarak 40 üniversitede varlığını sürdürmektedir ve bu da Florence Network’ü dünyada türünün en büyük örneklerinden biri yapmaktadır. Florence Network kadar çok öğrenci içeren benzer bir organizasyon bulunmamaktadır ve bu ağ en büyük uluslararası öğrenci hareketliliğini düzenlemektedir. Bu ağ, öğretimde iyi uygulamaları değiş tokuş etme, uygulama ve araştırma için oluşturulmuş ve yıllık toplantılar aracılığıyla projelerin yanı sıra personel ve öğrenci değişimi yapmaktadır. Yıllık toplantılar klinikte çalışan hemşireleri, akademisyenleri ve öğrencileri, araştırma konularını, geleceğin küresel sorunlarını ve bu alandaki globalleşmeyi tartışmak için bir araya getirmektedir. Florence Network strateji ve uygulama arasında güçlü bağlantılar sağlamak için öğrenciler, yöneticiler ve eğitimcilerin katılımını teşvik etmektedir. Üye ülkelerde uluslararasılaşmayı geliştiren öğrenci çalışma gruplarının gelişimini destekleyen Öğrenci Kurulu çalışmalarında, öğrenci katılımı üzerine güçlü bir vurgu gündeme getirilmektedir. Florence Hemşirelik ve Ebelik ağı, hemşirelik /ebelik eğitim ve uygulamalarının geliştirilmesi ve teşvikine değer vermektedir ayrıca hemşirelik/ebelik eğitimindeki paydaşlarla etkileşim ve iletişimini desteklemektedir. Ağ, üyeleri, üye olmayanları, öğrencileri, öğretim üyeleri ve uygulayıcılarını, politikacıları içermektedir. Üyelik ücreti alınmamaktadır ve her üye kendi faaliyetlerini finanse etmektedir.

Ana hedefi, ebelik ve hemşireliği Avrupa’da daha görünür hale getirmektir. Bu doğrultuda diğer  hedefler;

  • Öğrencilerin ve öğretmenlerin değişimi,
  • Eğitim programını karşılaştırmak ve Hemşirelik ve Ebelik eğitiminin kalitesini arttırmak,
  • Hemşirelik ve Ebelik çalışma alanlarında araştırma işbirliği yapmak,
  • Avrupa projeleri ve yoğun programlar geliştirmek,
  • Avrupa da Bologna Deklarasyonunun gerçekleştirilmesine katılmak,
  • Avrupa’da Hemşirelik ve Ebelik eğitimi için akreditasyon almak
  • Erasmus programını kullanmak
  • Uzun süreli öğrenci ve öğretmen (eğitimci-öğretim üyesi) değişimini desteklemek Projeleri finanse etmeye ve yaygınlaştırmaya yardımcı olmak olarak sıralanmaktadır.

Yıllık toplantıları her yıl ağın ortaklarından biri tarafından, kendi yüksek eğitim kurumlarında ev sahipliği yaparak gerçekleştirilmektedir. 2006’da Edinburgh Napier Üniversitesi, Edinburgh – İskoçya, Birleşik Krallık,  2007’de Halmstad Üniversitesi, Halmstad – İsveç, 2008’de Masraryk Üniversitesi, Brno – Çek Cumhuriyeti, 2009’da Hague Üniversitesi, Hague – Hollanda,  2010’da Ege Üniversitesi, İzmir – Tükiye 2011’de Escola Superior de Enfermagem de Lisboa –ESEL- (Lisbon School of Nursing), Lizbon – Portekiz,  2012’de Malmö Üniversitesi, Malmö – İsveç 2013’de Hanze Üniversitesi, Groningen – Hollanda 2014’de Turgut Özal Üniversitesi, Ankara – Türkiye 2015’de Metropolitan Üniversitesi, Zealand Üniversitesi, Kopenhag – Danimarka. düzenlenmiş olup, 2017 yılı toplantısı ise Bern Üniversitesi – İsviçre’ de düzenlenecektir. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Florence Nursing and Midwifery Network’a 2006 yılında üye olmuştur. Network’un her yıl üye okulların ev sahipliğinde yıllık toplantısı olmaktadır. Bu toplantı o yıl için belirlenen bir konu başlığı belirlenmektedir. Ayrıca bu toplantılarda üye her okulun Erasmus koordinatörünün (ECO Meeting), dekanının (Dean Meeting) ve öğrencilerinin (student board) katıldığı ayrı ayrı değerlendirme toplantıları düzenlenmektedir. Üyeliklerin devam etmesi için her okul yıllık toplantıya katılmak zorundadır. Genellikle her toplantıda Erasmus Koordinatörü kendi okulundan 1 lisans öğrencisini kayıt bedeli ödemeksizin götürebilmektedir. Florence Nursing and Midwifery Network 18. yıllık toplantısında (2010 yılı) fakültemiz ev sahipliği yapmıştır.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast