Fakülte Yönetimi


DEKAN
Prof. Dr. Şeyda Seren İNTEPELER

Email: seyda.seren@deu.edu.tr Tel: +90 232 412 47 50

Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler Lisans eğitimini 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nda, yüksek lisans eğitimini 1998’de Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Ana Bilim Dalı’nda (ABD), doktora eğitimini 2005’te İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim ABD’da tamamlamıştır. Yaklaşık dört yıl özel ve üniversite hastanesinde nöroloji, göğüs, nöroşirurji ve karma servislerde klinik hemşireliği deneyimi bulunmaktadır. 1997 yılında araştırma görevlisi, 2006 yılında öğretim görevlisi ve aynı yıl yardımcı doçentlik,  2011 yılında doçentlik, 2017 yılında da profesörlük unvanını almış olup, 2012 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim ABD’da Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Kalite yönetimi, hasta güvenliği, örgüt kültürü ve iklimi, değişim yönetimi konularında çok sayıda yönettiği lisansüstü tezleri, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınları, kitap bölümü ve çeviri kitap bölüm yazarlığı, ulusal/uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerinde proje yöneticiliği, ulusal/uluslararası bilimsel faaliyetlerde düzenleyici görevi, sözel ve poster bildirileri ile araştırma ve yayın ödülleri mevcuttur. Türk Hemşireler Derneği, İzmir Çağdaş Hemşirelik Araştırma ve Geliştirme Derneği, Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği, İş Sağlığı Hemşireliği Derneği, Hemşirelik Eğitimi Derneği ve Hemşirelik Lisans Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nde üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği ile mesleki derneklere katkı vermektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi E-Dergi’sinde editörlük ve birçok ulusal/uluslarası bilimsel dergilerde hakemlik yapmaktadır.

Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde  dekan, fakülte yönetim kurulu başkanı, fakülte kurulu başkanı, sağlık bilimleri enstitüsü enstitü yönetim kurulu üyesi ve Hemşirelik Yönetimi Anabilim Dalında başkanı olarak görev yapmaktadır.

İngilizce bilen İntepeler evli ve iki çocuk annesidir.

 

DEKAN YARDIMCISI

Doç. Dr. Hatice MERT 

Email: hatice.mert@deu.edu.tr Tel: +90 232 412 47 52

Doç. Dr. Hatice Mert, 1986 yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun oldu.Yüksek lisans öğrenimini 1997 yılında Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında, 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında, doktora öğrenimini        2004 yılında Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında tamamladı. 2013 yılında doçent  unvanı aldı.  Dokuz yıl Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi’nde kadın hastalıkları ve doğum, acil servis kliniklerinde klinik ve sorumlu hemşire olarak çalıştı, hemşirelik hizmetleri müdürlüğünde görev aldı. Hemşirelik Yüksekokulu’nda müdür yardımcısı ve Hemşirelik Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde  yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı.

İç hastalıkları hemşireliği alanında çok sayıda yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayınları, Bilimsel Araştırma Projelerinde proje yöneticiliği, çok sayıda kongrede sözel ve poster bildirileri mevcuttur. Yoğun bakım hemşireliği alanında çok sayıda kurs düzenledi ve eğitici olarak görev aldı. Türk Hemşireler Derneği (THD), İzmir Çağdaş Hemşirelik Araştırma ve Geliştirme Derneği, Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği (HEMAR-G), Romatoloji Hemşireliği Derneği,  Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği, Türk Kardiyoloji Derneği Çalışma Grubu, Hemşirelik Eğitimi Derneği (HEMED) ve Hemşirelik Lisans Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nde (HEPDAK) üyelikleri ile mesleki derneklere katkı vermektedir.

Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde  dekan yardımcısı, yönetim kurulu üyesi ve İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

DEKAN YARDIMCISI

Doç. Dr.Özlem BİLİK

Email: ozlem.bilik@deu.edu.tr Tel: +90 232 412 47 53

Özlem Bilik1971 İzmir doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Lisans eğitimine başladığı Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan 1992 yılında mezun oldu. 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü (SBE) Cerrahi Hastalıkları HemşireliğiYüksek Lisans programını, 2006 yılında Ege Üniversitesi SBE Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği doktora programını tamamladı.Klinik hemşiresi olarak başladığı meslek yaşamında 1992-1996 yılları arasında DEÜ Hastanesi’nde cerrahi kliniklerde ve acil serviste çalıştı. 1996-2001 yılları arasında DEÜ Hemşirelik Yüksekokulu’nda Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi, 2001-2006 yılları arasında öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2006 yılından itibaren aynı kurumda öğretim üyesi olarak çalışan Özlem Bilik, lisans ve lisansüstü derslerde koordinatör ve öğretim üyesi olarak görev aldı.

Dr. Öğretim Üyesi Özlem Bilik’in uluslararası ve ulusal yayınlanmış bilimsel makaleleri, kitap bölümü ve çeviri kitap bölüm yazarlığı bulunmaktadır.  Başta ortopedi hemşireliği, kalp damar cerrahisi hemşireliği, acil servis hemşireliği, yoğun bakım hemşireliği ve ameliyathane hemşireliği olmak üzere çeşitli alanlarda akademik ve bilimsel çalışmalarını sürdürdü. Danışmanlığını üstlendiği birçok öğrencisi cerrahi hastalıkları hemşireliği yüksek lisans ve doktora programlarından mezun oldu. Halen lisansüstü eğitimde birçok öğrencisi bulunmaktadır. Ulusal/luslararası projelerde görev alan Bilik, başta Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanı olmak üzere hemşirelik alanı ile ilgili çeşitli bilimsel toplantılarda konuşmacı, düzenleme kurulu üyesi, eğitimci ve katılımcı olarak yer aldı. Uzmanlık alanında faaliyet gösteren meslek derneklerin üyeliklerini yürütmekte olan Bilik’in mesleki alanı ile ilgili çeşitli sertifikaları ve birincilik/ikincilik ödülleri bulunmaktadır.

2016-2017 yılları arasında DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) yönetim kurulu üyeliği yaptı. Uzun yıllar boyunca DEÜ Hemşirelik Fakültesi’nde burs komisyon başkanı olarak çalıştı. DEÜ SBE’nde birkaç yıl burs komisyon üyesi olarak çalışan Bilik’in, aynı kurumda 2017 yılından beri “SBE Orpheus Komisyonu” üyeliği devam etmektedir.  DEÜ Hemşirelik Fakültesi’nde lisans eğitim komisyonu başkanı, müfredat komisyon üyeliği gibi birçok görevi sürdürmektedir. 2016 yılında DEÜ Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı başkanlığına, 2017 yılında dekan yardımcılığına atandı.İngilizce bilen Özlem Bilik, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi E-Dergi’nde bölüm editörlüğü, birçok ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik yapmaktadır.

 

SENATO ÜYESİ
Doç Dr. Neslihan GÜNÜŞEN

Email: neslihan.partlak@deu.edu.tr  Tel: +90 232 412 47 81

Neslihan GÜNÜŞEN, 2000 yılında Hemşirelikte lisans eğitimini Bülent Ecevit Üniversitesinde tamamladıktan sonra, yüksek lisans ve doktora eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği alanında tamamlamış, beş yıl psikiyatri klinik hemşiresi olarak görev yapmış, 8 yıl araştırma görevlisi olarak DEÜ Hemşirelik Fakültesinde görev almış, 2010 yılında Dr. Öğretim üyesi olmuş, 2015 yılında Doçent ünvanını almıştır. Halen aynı kurumda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kendisi eğitimde aldığı aktif görevlerin yanısıra onkoloji hastaları ve bakım veren hemşirelerle iletişim, ruh sağlığını koruma ve geliştirme, tükenmişlik, şefkat yorgunluğu alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

FAKÜLTE SEKRETERİ
Mukaddes AKKEÇELİ

Email:  mukaddes.akkeceli@deu.edu.tr Tel: +90 232 412 47 54

Mukaddes Akkeçeli 1969 Bergama /İzmir doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Bergama/İzmir’de tamamladı. Ön Lisans Eğitimini 1988 yılında Trakya Üniversitesinde tamamladı. Lisans eğitimini 2002 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. Mesleki yaşamına 1989 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Bilgi İşlem Biriminde başladı. 02/11/1992-25/06/1993 tarihleri arasında Bergama Alacalar Köyünde, öğretmen olarak çalıştı. Dokuz Eylül Üniversitesinde 1993 yılında göreve başladı. 2004 yılında DEÜ. Hemşirelik Yüksekokulu’nda Yüksekokul Sekreteri olarak çalıştı. 15.04.2013-30.03.2015 tarihleri arasında DEÜ.Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü’nde, 2015 yılında İzmir Biyotıp ve Genom Enstitüsünde Enstitü Sekreteri olarak çalıştı.  2016 yılında DEÜ Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda Yüksekokul Sekreteri olarak çalıştı. 05.10.2017 tarihinden itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde Fakülte Sekreter Vekili olarak çalışmaktadır. Akkeçeli  Kurumsal  İletişim ve Koordinasyon, Stres Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi, Etkili ve Güzel Konuşma Eğitim ve Seminerlerine katılmıştır. Akkeçeli evli ve iki çocuk annesidir.